Om klubben‎ > ‎

Bestyrelsen

BESTYRELSESMEDLEMMER FLØNG KONDI
Valgt på Generalforsamlingen 28. februar 2017

 

 

 

Formand

Anni Bech

flongkondi@tunenet.dk

På valg lige år

Kasserer

Kirsten Terp Petersen

kige@tiscali.dk

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Mikael May Yde

mikael@mayyde.dk                                                

På valg lige år

Bestyrelsesmedlem

Gert Dahl Andersen

gea@carstahl.dk

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Jesper Søndergaard Jensen

Jesper.sondergaard.jensen@gmail.com

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Frank Kristiansen

Frank.fhbold@gmail.com

På valg lige år

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen

kirsten.saldern@mail.dk

På valg ulige år

 

Suppleant

Bente Petersen

bentekajp@mail.dk

På valg hvert år

Suppleant

Steen Guldbæk Wæde

steen@waede.dk

På valg hvert år

Suppleant

Michael Emanuel

Michael.emanuel@ssg.dk

På valg hvert år


Formand Anni Bech,flongkondi@tunenet.dk
På valg lige år


Kasserer Kirsten Terp Petersen, kige@tiscali.dk
På valg ulige år


Bestyrelsesmedlem Mikael May Yde, mikael@mayyde.dk
På valg lige år

Bestyrelsesmedlem Gert Dahl Andersen, gea@carlstahl.dk
På valg hvert år

Bestyrelsesmedlem Jesper Søndergaard Jensen, jesper.sondergaard.jensen@gmail.com
På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem Frank KristiansenFrank.fhbold@gmail.com
På valg lige år

Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, 
kirsten.saldern@mail.dk
På valg ulige år

Suppleant Bente Petersen, bentekajp@mail.dk
På valg hvert år

Suppleant 
Steen Guldbæk Wæde, steen@waede.dk
På valg hvert år

Har du spørgsmål omkring løb kan du kontakte Anni

 

Har du spørgsmål omkring power walk kan du kontakte Kirsten Nielsen

Comments