Om klubben‎ > ‎

Bestyrelsen

 BESTYRELSESMEDLEMMER FLØNG KONDI 

Valgt på Generalforsamlingen 27. februar 2018

 

Formand

Anni Bech

anniogerik@tunenet.dk

På valg lige år

Kasserer

Kirsten Terp Petersen

Kirsten.terp@hotmail.dk

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Michael Emanuel

Michael.emanuel@ssg.dk

På valg lige år

Bestyrelsesmedlem

Gert Dahl Andersen

gertdahlandersen@gmail.com

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Jesper Søndergaard Jensen

Jesper.sondergaard.jensen@gmail.com

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Kirsten Nielsen

Kirsten.saldern@mail.dk

På valg ulige år

Bestyrelsesmedlem

Lars Jespersen

jajolaan@mail.dk

På valg lige år

 

Suppleant

Steen Guldbæk Wæde

steen@waede.dk

På valg hvert år

Suppleant

Mette Emanuel

Mette.emanuel@iss.dk

På valg hvert årFormand Anni Bech,flongkondi@tunenet.dk
På valg lige år


Kasserer Kirsten Terp Petersen, kige@tiscali.dk
På valg ulige år
Bestyrelsesmedlem Gert Dahl Andersen, gea@carlstahl.dk
På valg hvert år

Bestyrelsesmedlem Jesper Søndergaard Jensen, jesper.sondergaard.jensen@gmail.com
På valg ulige årBestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen, 
kirsten.saldern@mail.dk
På valg ulige årSuppleant 
Steen Guldbæk Wæde, steen@waede.dk
På valg hvert år

Har du spørgsmål omkring løb kan du kontakte Anni

 

Har du spørgsmål omkring power walk kan du kontakte Kirsten Nielsen

Comments