Generalforsamling 29/3 2022

29. marts 20220

Generalforsamling 2022

Referat og formandens beretning for år 2021 kan læses her.

Valg:
Formand: Mette Emanuel – modtog genvalg – Mette blev genvalgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Michael Emanuel – ønskede ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Anni Bech – Anni blev valgt
Lars Jespersen – modtog genvalg – Lars blev genvalgt
Nynne Krogh Cleiren – modtog genvalg – Nynne blev genvalgt

Valg af suppleanter:
Dorte Stegger – ønskede ikke genvalg som suppleant
David Granum – modtog genvalg som suppleant – David blev genvalgt
Tina Stejlborg opstillede som suppleant – Tina blev valgt

Alle valg blev vedtaget med klapsalver, og der blev givet gaver til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

LYST TIL AT BLIVE MEDLEM AF FLØNG KONDI?

MØD OS PÅ FACEBOOK

Som medlem af Fløng Kondi får du opdateringer og endnu mere socialt liv på klubbens lukkede Facebook gruppe (kun for medlemmer) eller på klubbens Facebook side (offentlig).