Generalforsamling

Fløng Kondi afholder generalforsamling én gang om året ultimo februar/primo marts måned. Det foregår i kantinen på Fløng Skole. Herunder kan du læse referater og beretninger fra tidligere år.
21. marts 2023 - beretning
21. marts 2023 - referat
29. marts 2022 - beretning
GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 29. MARTS 2022
Formandens årsberetning

Generalforsamling Fløng Kondi den 29. marts 2022 for forenings året 2021.
Formandens beretning.

2021 blev endnu et år, hvor Corona og restriktioner har spillet en stor rolle for vores hverdag og
vores færden i Fløng Kondi.

Generalforsamling for 2020 blev holdt med et halvt års forsinkelse grundet forsamlings forbud og
klubhuset har været åbent med begrænset tilgang. Der blev meldt ind omkring smitte på holdene
så ens klubkammerater kunne tage sine forholdsregler omkring test, og flere løb for sig selv fordi
man var forskrækket over smitten og det omfang den bredte sig med.

Ved udgangen af 2021 var vi 209 medlemmer i Fløng Kondi fordelt på løbere og power walkere.
Til sammenligning var i 2020 187 medlemmer.

Nye ansigter er kommet til både ved henvendelser via vores hjemmeside, men også ved deltagelse
på forårets nyløber hold.

I april startede Lone og Henny et nyløber hold op. Der blev gået til den. Der var styrketræning,
lege, løb og en masse godt humør og glade smil. Ved udgangen af juni måned var der afslutning for
nyløberne med morgenmad ude ved naturlegepladsen i Hedeland. Traditionen tro med følgeskab
af løbere fra de forskellige hold i klubben, som fulgte de nye 5 km løbere i mål som afslutning på
forløbet. Stor tak til to dygtige trænere, som efter endt nyløber forløb fulgte deres løbere ind på
de faste hold, hvor de nu hørte hjemme og sørgede for, at de faldt godt til.

I august blev der afholdt morgenmadsløb i Amager Strandpark. En tradition hvor der efter en
løbetur er mulighed for at hoppe i vandet inden den fælles morgenmad indtages. Og gerne
suppleret med 1 Enkelt eller to সহ঺঻

En lille gruppe tog turen til Berlin i august og løb HM. En tilmelding til løbet i foråret 2020, som
blev udskudt var nu endelig blevet mulig.

I august blev vores helt eget ETAPE 2640 løbet. Fem dage, hvor man efter fredagens etape har
løbet eller gået, enten en hel eller en halv Marathon. Og der er MEDALJE. Der blev fredag efter
sidste etape fejret med en festmiddag i klubhuset. Der var alle dage fantastiske depoter efter løb,
som var sponsoreret fra SuperBrugsen i Nærheden og ligeledes var Rema1000, SnowFun og
AnyTime også med til at sponsorere præmier til dagens etaper så der kunne være lidt belønninger
undervejs. Lone og Peter var arrangører af løbet og flere havde meldt sit som hjælpere for at få
det hele til at fungere. Et kæmpe arbejde, som alle i klubben sætter stor pris på. Vi kan som klub
kun være mega stolte over, at have et løb som samler hele klubben til en løbefest der varer i fem
dage. Tusind tak for det.

Royal Run var blevet udskudt til september, men vi var en del FK ´ere der tog turen til København.
Endnu et løb som er blevet en tradition at flere deltager i.

Også HM København blev godt besøgt af Fløng Kondi i september. Et dejligt løb, hvor det også er
en fest at være inde og heppe på klubbens løbere, hvis man ikke selv løber distancen.

I oktober fik Dyrehaven besøg af Fløng Kondi. Igen en dejlig tradition, hvor vi holder
morgenmadsløb ugen inden Eremitageløbet.

I oktober måned havde vi besøg af den danske pilgrim Jannik Johansen, der tog os med på ”Vejen
til et lykkeligere liv”. En 4.000 kilometer lang pilgrimsfærd, som fik Jannik ud af den depression der
havde ramt ham. Et super godt foredrag, fortalt med humor og selvironi og spækket med mange
super gode historier om hans oplevelser undervejs.

Oktober var også måneden har Fløng Kondi i samarbejde med Any Time Hedehusene, arrangerede
Støt Brysterne løb. Et løb hvor deltagerne køber et armbånd hos Any Time, ifører sig ”noget
lyserødt” og kommer med ud og løber/går en rute for det gode formål. Flere af de
forretningsdrivende på hovedgaden giver et bidrag pr. deltager og i 2021 kunne der sendes godt
kr. 12.000 afsted til Kræftens Bekæmpelse. Dejligt at vi kan være med til bakke op om sådan et
tiltag.

6. november blev det første at vinterens DGI Cross løb skudt i gang og her var Fløng Kondi
medarrangør i Hedeland. Her var Henrik Dalby tovholder på de opgaver det gav til klubben. Et
arrangement der også gav lidt penge i klubkassen. Tak til Henrik.

Klubaftener hos Snow Fun i Roskilde blev der også arrangeret i 2021. En aften med 20% rabat og
som altid super hygge og god service.

Hvis man som Fløng Kondi medlem besøger SnowFun på dage der ikke er klubaften får man altid
15% rabat på ikke i forvejen nedsatte varer fra løbeafdelingen. Klubben har desuden en aftale med
klinikken med speciel pris på såler og behandling. Aftalen er ved at blive lagt op på vores
hjemmeside og der hænges også en kopi op på opslagstavlen i klubhuset.

Nytårsløb arrangeret af Dorte og Karin blev afholdt med medaljer og Jespers hindbærsnitter.
Tusind tak til Dorte og Karin for at arrangere dette velbesøgte løb og til Jesper for hindbærsnitter.

Vores Power Walkere har også holdt sig i gang i 2021. Der har været lagt dejlige billeder op på
FaceBook fra nogle af deres ture i Hedeland. Jeg mindes at have set opslag fra en tur i
vinmarkerne…. Jeg tror nu det, som var i glasene var bragt med hjemmefra. Jeg synes også at
kunne huske, at de afprøvede svævebanen på Naturlegepladsen. Jeg håber der kommer mange
flere billeder og opslag fra de skønne Walkere.

Hedelandsløb har været afholdt, desværre med dalende deltagerantal. Men mon ikke det nok skal
komme igen. Vi må ud og reklamere noget mere for dette hyggelige løb, hvor alle kan deltage. Det
er en dejlig mulighed for at samle familien og lige nuppe en tur i skønne Hedeland. TAK til alle jer
der lige lægger vejen forbi den første søndag i måneden og støtter klubbens løb.

Når man sidder og kigger tilbage på året, har der trods restriktioner og smittetryk været masser af
dejlige løbeture at kigge tilbage på. De tre ugentlige træningsture med klubben har i vid
udstrækning kunnet lade sig gøre så skoene har været holdt i gang.

Og hvem står altid parat klokken 18 tirsdag og torsdag samt klokken 9 om lørdagen??? Det gør
vores trænere. Om det er bidende koldt eller det står ned i stænger, er der altid trænere der
møder op, så man kan komme ud på sin træningstur. Trænere der har planlagt en trænings rute
der passer til de enkelte holds tempo og som på de opslag de laver, kan følge med i, hvor mange
og hvem der tilmelder sig holdene og forventes at møde op til træning. De møder velforberedte
op og tager imod deres løbere. Alle vores trænere fortjener stor respekt for det kæmpe arbejde de
lægger i trænergerningen. Deres løn består i glade løbere, som de hjælper til at nå deres mål. Der
skal lyde en stor TAK herfra til alle vores trænere for det kæmpe arbejde de udfører.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen for året der er gået. Tak for hjælp og opbakning når
den nye formand har søgt et godt råd.

Dette var min årsberetning for forenings året 2021
Mette Emanuel
Formand

29. marts 2022 - referat
GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 29. MARTS 2022
Referat af generalforsamling

Formanden for Fløng Kondi, Mette Emanuel, bød velkommen til alle medlemmer.

1. Valg af dirigent
Peter Hansen blev valgt til dirigent. Peter konstaterede, at der var indkaldt lovligt og rettidigt til
generalforsamlingen.

2. Valg af sekretær og 2 stemmetællere
Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.
Allan Næsager og Nynne Krogh blev valgt til stemmetællere.

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede
Stemmetællerne talte op, og der var 57 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse
Formand Mette Emanuel aflagde beretning for 2021 for Fløng Kondi, med fortælling om diverse
begivenheder og arrangementer, se vedhæftede beretning.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.

5. Regnskab 2021 til godkendelse
Kasserer Jens Verner Iversen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var
endt med et overskud på 27.070,82 kr.
Klubbens indtægter kom bl.a. fra kontingent, Hedelandsløb, DGI (CrossLøb) Høje Taastrup Kommune
(aflyst Broløb og div. tilskud), samt OK Benzin sponsoraftale og i alt har vi haft indtægter på
83.910,48 kr.
Klubbens udgifter på kr. 56.839,66 er bl.a. brugt til div. klubudgifter, kursus/webshop og div.
medlemsarrangementer.
Klubbens egenkapital er 205.510,51 kr.
Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for 2022
Derefter gennemgik Jens Verner Iversen budgettet for 2022. Budgettet viser et underskud på 39.600
kr.
I budgettet er der bl.a. afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, medlemsarrangementer mv. og indtægter fra kontingent, div. løb hvor Fløng Kondi er arrangør/medarrangør,
samt tilskud fra Høje Taastrup Kommune.
I alt er der budgetteret med indtægter for 82.500 kr. og udgifter for 122.100 kr.
Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg
Formand
Mette Emanuel – modtog genvalg – Mette blev genvalgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Michael Emanuel – ønskede ikke genvalg
Bestyrelsen foreslog Anni Bech – Anni blev valgt
Lars Jespersen – modtog genvalg – Lars blev genvalgt
Nynne Krogh – modtog genvalg – Nynne blev genvalgt

Valg af suppleanter
Dorte Stegger – ønskede ikke genvalg som suppleant
David Granum – modtog genvalg som suppleant – David blev genvalgt
Tina Stejlborg opstillede som suppleant – Tina blev valgt
Alle valg blev vedtaget med klapsalver, og der blev givet gaver til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.

9. Eventuelt
Hedeland Naturtrail
Lars fortalte kort, at der snart blev sendt mail ud til alle hjælpere, og opfordrede samtidig til, at hvis
man ikke skulle være hjælper, man så deltog i løbet.
Der er også ruter for børn, så alle kan være med.

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.00 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost,
samt øl/vand til de fremmødte.

29/3-2022
Referent Jette Jacobsen
Dirigent, Peter Hansen

28. september 2021 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 28. SEPTEMBER 2021

Generalforsamling Fløng Kondi den 28. september 2021 for foreningsåret 2020. 

Formandens årsberetning 

Ved generalforsamlingen 25. februar 2020 blev jeg (Mette Emanuel) valgt som formand for Fløng Kondi. En løbeklub med 187 medlemmer fordelt på løbere og power walkere, og hvor medlemmerne var i alderen 10 til 85 år.

En klub der i maj måned 2020 skulle fejre 30 års jubilæum. En utrolig social klub, hvor der er plads til alle.

En klub med mange traditioner og en Anni som gennem sine mange år som formand har påtaget sig en utrolig række af opgaver:

Indkalde til møder-tage referat

Lave mad til bestyrelse og trænermøder

Arrangere løb

Bage kage så der lige var lidt guf efter løb

Undersøge om der var løb i nærheden som kunne være værd at deltage i

Holde sig orienteret om, hvad DGI havde at tilbyde

Sørge for at trænergruppen havde det godt

Arrangere morgenbrødsløb

Bage kransekage til klubbens Nytårskur

Deltage i diverse møder med HTK, Hedeland osv. osv.

Skrive artikler til lokalavisen

Afholde Hedelandsløb

PYH HA. Det var med en kæmpe respekt og ydmyghed jeg overtog ”nøglerne” og ansvaret. Med også med stor glæde for der lå en del nye spændende opgaver og arrangementer i kalenderen blandt andet i form af Broløb når broen til Nærheden skule indvies. En spændende opgave i samarbejde med HTK som samtidig ville give en masse omtale af klubben.

Og hvad kunne gå galt?? Klubben har den bedste trænerstab. Bestyrelsen var parat til at tage fat og Anni var jo stadig lige ved siden af.

Så længe man ikke bad mig om, at bage brød og kransekage så skulle det hele nok gå.

Men, det skulle snart vise sig, at foreningsåret 2020 skulle gå hen og blive helt anderledes end vi havde forestillet os.

Ikke bare Fløng Kondi men hele verden, vågnede op og skulle til at vænne sig til Covid 19 restriktioner, nedlukning, forsamlings forbud, test, mundbind, håndsprit og afstandskrav.

Når man kigger i årsbogen for Fløng Kondi 2020 viser første side en god oversigt af nedlukning og gradvis genåbning.

Det viste sig hurtigt at klubben nok skulle blive holdt i gang med løbeudfordringer trods nedlukning. Hvis vi ikke måtte løbe sammen, så kunne vi udfordres til at løbe hver for sig og dele vores løb med resten af klubben.

Finn Hansen gik i gang med at lægge udfordringer op på Facebook til klubbens medlemmer, hvor vi blev opfordret til at lægge billeder op og vise hvad vi havde løbet. Det resulterede i mange skønne billeder fra løbeture rundt omkring i landet.

Lone og Finn startede nyløberhold op i marts 2020, hvor man mødtes virtuelt. Efter hver træning sad de klar ved skærmen og gav gode råd og besvarede spørgsmål fra nyløberne. Et kæmpe arbejde, som de to seje trænere skal have stor ros for. Jeg var så heldig at jeg havde fået lov til at være medlem af gruppen, der havde adgang til at følge nyløberne og de to træneres arbejde virtuelt. Det var imponerende, at følge den gejst der blev lagt for dagen når man tænker på det hele foregik virtuelt. Det var en dejligt dag vi alle fik mulighed for at møde de nye seje klubmedlemmer, og vi kunne følge dem ud på deres første 5 km i juni måned til deres afslutningsløb som nyløbere.

I takt med at man igen måtte samles udendørs og løbe sammen gik vores trænerstab ufortrødent i gang med at få samlet klubbens løbere igen så vi kunne træne sammen.

Det blev nødvendigt at lægge træningen de enkelte dage op som begivenheder på FaceBook, så man her kunne tilmelde sig de enkelte hold. Hvis tilmeldingen oversteg det antal der man måtte samles den pågældende dag, blev holdet delt op og to trænere tog hver sin gruppe. Regler skulle overholdes både med hensyn til antal, men også med hensyn til afstandskrav til sine klubkammerater, men også til dem man mødte ude på stierne. Der måtte råbes lidt højt en gang imellem, men for pokker da. KÆMPE ros til trænerne for at løfte opgaven og gøre alt for at sikre klubbens løbere og skabe tryghed om træningen.

I august måned var vi så heldige, at man måtte samles 100 personer. Dette betød, at klubbens helt eget 2640 løb var sikret. 5 dage, mandag til fredag, hvor man løber hver dag og når man slutter fredag aften, har man løbet eller gået enten en halv- eller en hel marathon. Et fantastisk løb som sluttes af med en fest fredag aften.

Vi søgte og fik kr. 10.000 i støtte fra DGI´s foreningspulje til hjælp til løbet og samtidig fik vi fornem sponsering fra SuperBrugsen, Rema 1000 og SnowFun.

Et løb som blev arrangeret af Lone og Peter og med Michael E og Lars som hjælpere.

Tusind tak til jer for dette løb. Det må rigtig gerne blive en tradition som fortsætter.

I oktober måned havde vi Støt Brysterne løb i samarbejde med AnyTime. Man købte et armbånd til kr. 25, iførte sig ”noget lyserødt” og løb sammen med de som havde tilmeldt sig løbet. En dag, hvor man både støtter et godt formål, men også får ”ikke medlemmer” med ud på tur. AnyTime sørger for super depot efter endt tur og har fået flere af de forretnings drivende på hovedgaden til at donere et beløb pr. solgt armbånd til det gode formål. Et løb der også er ved at blive tradition.

Det månedlige Hedelandsløb har været afholdt 7 gange i 2020. Derudover har der været afholdt virtuelt. Prisen på deltagergebyret er blevet holdt uændret. Vi har kunne søge DGI Coronahjælpepulje og har den vej modtaget 12.500,- som kompenserer for noget af den manglende indtægt på de aflyste løb.

Klubbens Julehalvmarathon blev løbet 27. december2020. Et løb som blev arrangeret af Dorte, Karin og Jesper. Der var super depot og medaljer. Jeg kan se, at løbet er ved at blive kendt for Jespers hjemmelavede lækre hindbærsnitter. Er det medaljen eller de lækre snitter der sikrer tilmelding?? J Stor tak til arrangørerne af dette løb.

Ud over de løb/begivenheder jeg her har nævnt, har der været et 24 timers løb.

Start klokken 24.00 en fredag aften og så løbes der en distance for hver 3. time i løbet af et døgn. Man er således ude og løbe 8 gange i løbet af et døgn.

Man kunne samlet løbe en hel- eller en halv marathon. En fantastisk udfordring, måske kan gentages?

Et hyggeløb blev arrangeret af Finn i juli måned 2020 på et tidspunkt, hvor vi igen måttes samles 100 personer. Alle fik løbenummer og man kunne gå eller løbe ruterne. Klubben kunne igen samles om en aktivitet.

Klubhuset var lukket, men som alle har erfaret er vejret altid godt når Fløng Kondi afholder løb.

I august var der morgenmadsløb på Amager Strand. Her kunne man nuppe en dukkert inden morgenmaden skulle nydes.

September måned bød på morgenmad i Dyrehaven. En tilbagevendende begivenhed som altid er super hyggelig.

Foreningsåret 2020 blev helt anderledes år end nogen af os på forhånd havde kunnet forudse.

Det blev året hvor vi var sammen og hver for sig. Året hvor løb blev aflyst og hvor tålmodigheden blev sat på prøve. Det var jo ikke kun vores løb som var ramt. Det var jo hele vores hverdag der blev vendt op og ned på. Men sammen er vi kommet igennem.

Stor tak til trænere og bestyrelse for 2020. Vi er godt på vej med 2021, men det bliver en anden dato og en anden årsberetning.

28. september 2021 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi, tirsdag den 28. september 2021

Formanden for Fløng Kondi, Mette Emanuel, bød velkommen til alle medlemmer.

 

1. Valg af dirigent

Peter Hansen blev valgt til dirigent. Peter konstaterede (trods senere generalforsamling på året end normalt, grundet corona), at der var indkaldt lovligt og rettidigt til generalforsamlingen.

 1. Valg af sekretær og 2 stemmetællere Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.

Nynne og Leon blev valgt til stemmetællere.

 1. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede

Stemmetællerne talte op, og der var 64 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse

Formand Mette Emanuel aflagde beretning for et noget anderledes 2020 for Fløng Kondi pga. corona, med fortælling om diverse begivenheder og arrangementer, se beretningen her.

Beretningen blev godkendt med klapsalver.

5. Regnskab 2020 til godkendelse

Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var endt med et overskud på 16.658,67 kr.

Klubben indtægter kommer bl.a. fra kontingent, Hedelandsløb, tilskud DGI foreningspulje (til Etape 2640), kursustilskud fra kommunen og FHI, og DGI (coronahjælpepulje – manglende indtægter fra Hedelandsløb og Naturtrail) og i alt har vi haft indtægter på 96.613,72 kr.

Klubbens udgifter er 79.955,05 kr. og der er bl.a. anvendt 34.451,65 kr. på medlemsarrangementer og 13.743,00 kr. på kurser.

Klubbens egenkapital er 178.439,69 kr.

Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for 2020

Derefter gennemgik Kirsten budgettet for 2021. Budgettet viste et underskud på 37.750 kr.

Der er bl.a. afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, medlemsarrangementer mv. I alt er der budgetteret med indtægter for 58.500 kr. og udgifter for 96.250 kr.

Indtægterne i 2021 forventes at komme fra kontingenter og tilskud fra Høje Taastrup Kommune, og af udgifter er der sat penge af til medlemsarrangementer, kurser mv.

Budgettet blev godkendt.

 1. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg

Kasserer

Kirsten Terp – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen anbefaler Jens Iversen – Jens Iversen blev valgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Gert Dahl Andersen – modtager ikke genvalg

Bestyrelsen anbefaler Kirsten Terp – Kirsten Terp blev valgt

Kirsten Nielsen – modtager genvalg – og blev genvalgt

Valg af suppleanter

Anja Thomsen – genopstiller ikke som suppleant

Anni Bech – genopstiller som suppleant – og blev genvalgt Dorte Stegger – genopstiller som suppleant – og blev genvalgt David Granum – opstiller som suppleant – David Granum blev valgt.

Alle valg blev vedtaget med klapsalver, og der blev givet blomster og vin til de afgåede bestyrelsesmedlemmer.

9. Eventuelt

Der blev givet vin til Egon Kristensen, som desværre ikke længere kan være træner pga. af en dårlig ryg.

Fra trænergruppen kom følgende oplysninger:

 1. Begivenheder

Under coronaen startede vi med at lave begivenheder, som folk skulle tilmelde sig, så vi var sikker på, at der var trænere nok, da vi ikke måtte løbe med ubegrænsede løbere. Nu er alt næsten normalt igen, men vi fortsætter med begivenhederne, da det er rart at se, hvem der kommer, så man evt. kan planlægge træningen derefter, og begivenhederne kan også bruges til kommunikation i grupperne.

Derfor… husk fortsat at tilmelde jer begivenhederne.

 1. Restitution

Der har været lidt tvivl om tempo i restitutionsugerne.

Tempo holdes på almindeligt ugetempo, men i den langsomme ende (f.eks. for hold 2 er tempo 5.15-5.45, og der vil tempo være omkring 5.45 i restitutionsuger).

Der er ingen interval – lidt fartleg kan dog forekomme og der vil være lidt mindre kilometer.

Der blev påpeget fra et medlem, at der løbes for hurtigt, og man bør følge lørdagstempo i hverdagene i restitutionsugerne.

Det er i trænergruppen besluttet, at der ikke skal løbes lørdagstempo i hverdagene i

restitutionsugerne, men at vi evt. kan skrive i begivenhederne, at vi løber i roligt tempo (som vil være i den lave ende af alm. tempo)

 1. Træner til hold 6

Da Jette Jacobsen desværre er skadet pt, og ikke ved, hvornår hun er klar igen, mangler vi en træner til hold 6.

Camilla har påtaget sig rollen som træner (og Anni vil gerne hjælpe ved behov), men der skal være 2 trænere på holdet.

Så er der nogle der brænder for at blive trænere, så hiv fat i en af trænerne eller bestyrelsen.

 1. Styrketræning

Vi har i en periode prøvet at få indført styrketræning i forbindelse med løbet.

Det er gået godt på nogle hold og andre har ikke rigtigt fået det indført. Da vi nu går vinteren i møde, har vi sat det på pause, og tager det op til vurdering igen til foråret.

Michael Emanuel bad trænerne følge op på, om nye medlemmer får meldt sig ind på FaceBook. Vi kan evt. skrive til Michael, Nynne og Anni, ved nye medlemmer, så der bliver fulgt op på det.

Et medlem spurgte til trænerne. Han mente der var en masse trænere der gjorde et godt stykke arbejde, men undrede sig over, hvorfor trænerne stopper

–     Er der usagte problemer, som ikke tåler dagens lys ?

Trænerne mener ikke, at der er begravet ”nogle døde hunde”, og vi har en velfungerende trænergruppe, og er der problemer, klares de internt i trænergruppen.

Medlemmet ville ikke uddybe sit rygte, men blev opfordret til, at hvis man ønsker at få uddybet nogle rygter, er man velkommen til at komme til bestyrelsen/trænergruppen.

Høje Taastrup Kommune skal bruge nogle løbere til billeder til at opdatere deres arkiv. Der bliver lagt en begivenhed op, hvor man kan tilmelde sig. Det drejer sig om den 23. oktober 2021 omkring kl.

10.00 og vil vare 1-2 timer.

Husk Støt Brysterne den 9. oktober.

Der løbes fra Hedeland, og armbånd kan købes i Anytime til 25 kr.

Hedelandsløb

Der blev opfordret til at bakke op om det. Der er udfordring med at få løberne tilbage, og at det ikke er de samme hjælpere hver gang.

Der blev opfordret til, at Anni lægger op på FaceBook, hvis der mangler hjælpere, og der kan evt. laves en holdturnus, så hver hold tager en måned ad gangen.

SnowFun

Der blev spurgt, om vi evt. kunne få en anden sponsor end SnowFun. Der kom forslag om, at vi evt. kunne have mere end en sponsor.

PowerWalker

PowerWalkerne kom med en lille beretning om, at de er begyndt at gå forskellige ruter, så det ikke bliver for ensformigt.

De har et fantastisk sammenhold, og alle kan være med.

De går tirsdag kl. 17.00, torsdag kl. 13.00 og søndag kl. 10.30 (måske andre tider til vinter)

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.10 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost, samt øl/vand til de fremmødte.

28/9-2021

Referent Jette Jacobsen        

Dirigent Peter Hansen

25. februar 2020 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 25. FEBRUAR 2020

Endnu et år er gået i Fløng Kondi med mange dejlige fælles oplevelser og altid glade og positive løbere.

Min beretning er igen med billeder da jeg syntes det giver et rigtig godt indtryk af vores fantastiske klub. Steen hjælper mig med at styre billederne

Ved udgangen af 2019 havde klubben 187 medlemmer hvilket er et næsten uændret medlemstal

Der er 14 power walkere, 12 vandrer og 161 løbere i klubben
Yngste medlem er 10 år og ældste 85 år så vi dækker bredt i Fløng Kondi

100 kvinder og 87 mænd er medlem

132 bor i Fløng/Hedehusene, 12 i Taastrup, 17 i Roskilde men ellers kommer vores medlemmer mange steder fra blandt andet Holbæk, Hvidovre, Farum, Gadstrup, Amager, Tune og Solrød samt en enkelt der kommer fra La Palma

TRÆNERE
Den 1.januar fik vi 5 nye trænere Lone, Karina, Stine, Lis og Mette
Og den1. oktober yderligere 2 nye trænere Martin og Sanne

Jette meldte pga. skade fra i en periode som træner men da Camilla stoppede overtog Jette heldigvis med stor succes hold 6. Det er et hold vi har stor glæde af i klubben.
Hvis man i en periode er skadet kan man vende tilbage på hold 6 og komme i form igen.

Som I kan se i regnskabet har vi i år brugt rigtig mange penge på trænerkurser.

Vi prioriterer meget højt at vore trænere har den nødvendige uddannelse så de er klædt godt på til at varetage opgaven som træner.

Vi har pt 17 uddannede trænere

Trænerne laver ofte fantastiske depoter til jer – her bages pandekager til efter en træning

Jeg håber I husker at rose trænerne og give dem det klap på skulderen det fortjener de for deres store frivillige og ubetalte arbejde.

STOR TAK til trænerne for indsatsen i 2019 – giv dem en hånd

KURSER
Udover trænerkurser har vi i 2019 også betalt for en Idrætscoach uddannelse til Finn.
I kan på hjemmesiden læse hvad I kan bruge Finn til – så kontakt ham endelig hvis du har brug for hans hjælp
Herudover har Nynne i løbet af vinteren deltaget i kommunens Foreningslederakademi
Der er afslutning den 12. marts på rådhuset

CORE TRÆNING
Core træning er blevet en meget vigtigt del af klubbens træning for at undgå løbeskader, og klubben er så heldig at Anja og nu også Sanne sørger for at alle har mulighed for at coretræne hver tirsdag kl. 17.30
Fremmødet kunne være bedre så der er plads til flere – mød endelig op.
Power Walkere og vandrer er selvfølgelig også meget velkomne. Alle kan have glæde af træningen.

JULEFROKOST DEN 25. JANUAR
Igen i år havde vi lånt Reerslev Forsamlingshus til vores julefrokost den 25. januar
64 deltog og vi havde en super hyggelig dag.
Vi fik mad fra Den tykke Gris og det var igen i år dejlig mad med nok ris a la mande.
Jan spillede for os og han er rigtig god til at skabe en god stemning. Der blev også arrangeret et par konkurrencer
I løbet af aftenen blev ÅRETS LØBER OG ÅRETS TRÆNER kåret.

ÅRETS LØBER 2019 – LARS JESPERSEN
I år var det Rene og Michael der stod for kåringen af Årets løber og i år blev det Lars Jespersen
Om Lars sagde Michael følgende:
Lars har været medlem af Fløng Kondi siden 2013 og er en af klubbens trofaste medlemmer som sjældent springer en træning over.
Lars er super hyggelig at have med til både træningsture, motionsløb og sociale arrangementer og har deltaget i mange af klubbens ture i ind- og udland.
Lars er medlem af bestyrelsen og flittig hjælper til forskellige arrangementer i klubben.
Senest var han ansvarlig for klubbens juleløb.
Lars er den stille og rolige type men får udrettet rigtig meget for klubbens medlemmer i årets løb og viser et kæmpe engagement.

ÅRETS TRÆNER 2019 – METTE BAAGØE
Årets træner vælges af klubbens medlemmer og i 2019 blev det Mette Baagøe

Mette er smilende, venlig og imødekommende.
Hun er altid velforberedt og engageret og lytter gerne til medlemmernes ønsker
Mette er supergod til at styre intervaltræningen og meget fleksibel til at hjælpe i trænerteamet hvis der mangler en træner i en af de andre grupper

STOR TILLYKKE TIL JER BEGGE

KLUBAFTENER
I 2019 har vi holdt 3 klubaftener

9. april
Claus Hechmann holdt et foredrag med emnet ”Løb som eliten”

27. juni
Yogaaften med Kristina fra Kris Pilates og Yoga
Yoga er rigtig godt for løbere så man kan blive lidt mere smidige

22/10
Den 22/10 holdt vi endnu en yogaaften da den tidligere havde været en stor succes.

Har du forslag til klubaftener er du altid velkommen til at komme med oplæg.

DGI CROSSLØB
12 af klubbens medlemmer har valgt at deltage i DGI crossløbene vinteren 2019/20
Der løbes 5 løb i Asnæs, Hvalsø, Korsør, Svebølle og det afsluttende løb den 7. marts i Holbæk
Den sidste gang kåres vinderne i de forskellige aldersklasser og medlemmerne fra Fløng Kondi har i år nogle rigtig flotte tider.
Mød gerne frem og hep på vores seje klubmedlemmer

Henrik Dalby ligger helt suverænt nr. 1 i sin aldersklasse

Cecilie Wettersløv er nr. 1 men har samme point som nr. 2 så Cecilie skal vinde næste gang

Kenneth Nielsen er nr. 2 i sin aldersklasse men det ligger så tæt at hvis han løber hurtigere end nr. 1 næste gang bliver han samlet vinder – og det er jeg sikker på du gør Kenneth.

Silvia Larsen og Helle Eilersen er begge nr. 2 i deres aldersklasse

Jeg syntes selv det er sjovt at løbe DGI crossløb og håber mange flere har lyst til at prioritere løbene næste vinter.

Det er hyggeligt at samles om 5 løb hen over vinteren og ofte er der hygge efter løbeture. Desværre kan jeg ikke deltage næste gang selv om jeg har hørt der skulle være pandekager

BERLIN HALVMARATHON DEN 7. APRIL 2019
Den årlige klubtur til Berlin halvmaraton i foråret havde igen i år samlet en stor gruppe fra Fløng Kondi
Solen skinnede og der var tid til både udendørs øl, løb, sejrsmiddag og cykling i Berlins gader
Jeg kan anbefale at man tager med på fælles ture det er altid hyggelig.
Du lærer de andre i klubben bedre at kende og får måske talt med andre end dem du plejer.
Man er også velkommen som hepper

MORGENMADSLØB
Vi har i 2019 haft 7 morgenmadsløb

25. maj – Michael 60 år
Michael havde inviteret på morgenbrød og løb i sommerhuset.
Det var en superhyggelig dag og Mette havde som en overraskelse til Michael lavet medaljer til alle for at fejre Michaels 60 års fødselsdag.
Efter løbeturen var der en flot og hyggelig brunch og tid til hygge i sommerhusets have
En rigtig dejlig dag som Michael og Mette gerne vil gøre til en tradition.

31. august – besøg hos Helle i Lille Skensved
Et flot arrangement med opmålte ruter og lækker brunch

Herudover har der været morgenmadsløb:
27/4 Hvalsø
29/6 Amager Strand
27/7 Lynghøjsøerne
29/9 Dyrehaven
30/11 Naturhytten, Hedeland

Jeg syntes morgenmadsløbene er en rigtig dejlig tradition som jeg håber den nye bestyrelse vil videreføre.

ALT FOR DAMERNES KVINDELØB OG GRILL
Den 4. juni deltog klubben i Alt for Damernes Kvindeløb på Amager hvor der blev løbet eller gået 5 eller 10 km
2. halvleg er rigtig hyggelig idet Rene og Elisabeth nu i flere år har været så venlige at lægge hus til fælles spisning efter løbet
Flere mænd melder sig altid som grillkokke så maden er klar når damerne kommer hjem

KALKMINELØBET DEN 30. MAJ
Det var lykkedes at få en gruppetilmelding til Kalkmineløbet der altid hurtigt bliver udsolgt.
Derfor var 27 fra klubben tilmeldt løbet
En hyggelig tur hvor 3 seje løbere – Lars, Rene og Peter – deltog i BATMAN. En distance på 53 km
Kalkmineløbets ruter er ikke flade, nemme asfaltruter – men kuperede ruter i terræn.

Alle overnattede på Stoholm Vandrehjem og spiste sejrsmiddag på Mønsted Kro

BYFEST DEN 22. JUNI
For første gang afholdt alle foreninger i FHI en fælles byfest.
Der var mange forskellige indslag og Fløng Kondi solgte kage og kaffe samt havde arrangeret stafetløb.
Rigtig mange børn ville være med – måske pga. medaljerne
Byfesten arrangeres igen den 20. juni i år
Tak til Finn for at være arrangør fra Fløng Kondi

ETAPE KØBENHAVN 17 – 21/6
27 klubmedlemmer var tilmeldt og havde en dejlig uge i København i flot vejr.
Der blev løbet 5 dage – 5 forskellige steder i København og i alt 42 km
Også i år er flere tilmeldt løbet

ETAPE 2640 FRA 19 – 23/8
Peter og Lone havde i samarbejde med Michael og Lars arrangeret et etapeløb kun for klubbens medlemmer.
Der blev i løbet af ugen løbet 5 forskellige steder i Fløng, Hedehusene og Hedeland.
Man kunne vælge at løbe eller gå 21 eller 42 km på de 5 dage.
Det var et fantastisk flot arrangement.
Der var superflotte depoter hver dag og opmålte ruter.
Som afslutning på ugen havde Lone og måske især Peter lavet en helt fantastisk middag til alle der deltog i løbet.
Den sidste dag blev
HENNY udnævnt til UGENS FIGHTER
KAREN blev UGENS BEDSTE AFSLUTTER og
FINN UGENS TEAM-SPIRIT

Jeg vil gerne endnu engang takke arrangørerne for en helt fantastisk uge

Jeg har hørt at ETAPE 2640 vil blive arrangeret igen i år.

TAK Lone og Peter vi glæder os

INDVIELSE KRONPRINSESSE MARYS BRO 29. SEPTEMBER
I indvielsen deltog rigtig mange løbere og vandrer
Fra Fløng Kondi deltog 3 vandrer og 16 løbere i arrangementet

Fløng Kondi vil den 29. marts i samarbejde med Høje-Taastrup kommune arrangere et BROLØB over den nye bro til Nærheden og vi håber selvfølgelig på rigtig stor tilslutning.
Michael og Lars er ansvarlige for arrangementet og der er selvfølgelig brug for hjælpere – jfr. udsendt mail samt info på facebook

KLUBMESTERSKAB DEN 7/9
En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET der blev afholdt lørdag den 7. september i Skihytten i Hedeland
Efter løbet var der som sædvanlig klubmesterskabsburgere, grillpølser og lagkage.
Det er altid en dejlig dag med rigtig mange deltagere
Klubmester 2019 blev:
Nr. 1 Rasmus Halling Andersen der forbedrede sin egen tid med 11,99 %
Nr. 2 Bente Petersen, PW, forbedring 9,73 %
Nr. 3 Nina Borum Nielsen, forbedring 6,87 %

CPH HALVMARATHON DEN 15/9 2019
25 fra klubben deltog i 2019 i CPH Halvmarathon
Ruth skulle have stillet op i aldersklassen 85 – 89 år men blev desværre syg.
Sparta har lovet at give hende et gratis løbsnummer i 2020 så Ruth jeg håber du er klar den 13/9 2020 så du kan blive vinder af aldersklassen 85 – 89 år

STØT BRYSTERNE DEN 5/10
I samarbejde med Anytime, Hedehusene, arrangerede klubben en motionsdag på Lyserød lørdag den 5/10.
Vi startede ved Hedehusgården og bevægede os i løb eller gang til Anytime hvor alle var efter ca. 1 time
Anytime støttede Brysterne med et beløb pr. deltager
Rigtig mange støttede op om arrangementet og gjorde det til en festlig dag
Flere havde lyserødt på og vi havde købt lyserødt tyl der blev delt ud.
Tak til Anja for i samarbejde med Anytime at arrangere dagen.

HJÆLPERMIDDAG DEN 25/10
Som tak til alle jer der altid stiller op og tilbyder at hjælpe til forskellige arrangementer som
Hedelandsløbet, Hedelands Naturtrail og Sound of Music havde bestyrelsen besluttet at invitere på en hjælpermiddag.
Der var bestilt bord på Bones i Roskilde hvor vi fik en dejlig middag og havde en superhyggelig aften.
Jeg vil gerne endnu engang takke alle jer der yder en ekstra indsats for klubben.
I er uundværlige

JULELØB DEN 14/12
En rigtig hyggelig og dejlig tradition
Da vi efterhånden er rigtig mange deltagere besluttede bestyrelsen i år at ændre konceptet
da det er svært at have 60 løbere på besøg.
Lars havde derfor lavet en rute med spørgsmål om vores by
Der var godter undervejs og i shelteren i Fløng Skoven var Lars næsten klar med varm gløgg
Det var en hyggelig tur rundt i byen der blev afsluttet med morgenbrød i kantinen.
Stor tak Lars for det flotte arrangement.

JULEUDSMYKNINGSLØB DEN 19/12
Endnu en hyggelig tradition hvor klubben den sidste løbeaften inden jul løber rundt sammen og ser på juleudsmykning og danser om juletræet ved Hedehusene st.

JULEHALVMARATHON DEN 28/12
Dorte, Jesper og Karin havde igen i år arrangeret et julehalvmarathon med gode depoter og hygge efter løbet med hjemmebagte hindbærsnitter – tak Jesper
Der var også julemedaljer til alle
Stor tak Dorte, Jesper og Karin for arrangementet. Løbet er nu afholdt 3 gange hver gang med rigtig mange deltagere.
Det er et hyggeligt, socialt løb som mange glæder sig til.

ANDRE LØB
Klubbens medlemmer deltager i rigtig mange løb og jeg vil her nævne nogle af dem, mens vi ser på lidt forskellige billeder

23/3 Sydkystløbet
14/4 Paris marathon – Rasmus Hallings første marathon
20/4 Tømmerupløbet
27/4 Hamburg Marathon – Per med ny løbsrekord
5/5 Lillebælt halvmarathon
19/5 Københavns Marathon
10/8 Dublin halvmarathon – samt vandring i Wicklow bjergene
25/8 Harbour Run
29/9 Marathon i Odense og Berlin
13/10 London Halvmarathon

ÅRET BLEV AFSLUTTET MED NYTÅRSLØBET DEN 31/12
Året blev som altid afsluttet med Nytårsløbet den 31/12 hvor vi efter løbeturen ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage

POWER WALKERE OG VANDRER
Udover en stor gruppe løbere i klubben har vi også en mindre gruppe power walkere og vandrer.
Vandregruppen er startet op for at skadede løbere kan fastholde kontakten til klubben og komme og gå en tur
Vandregruppen har i løbet af 2019 deltaget i flere arrangementer.
Nature Walk i Rørvig med spisning og havbad
Nature Walk i Boserup med spisning
Lillebælt Halvmarathon samt We Walk den 12/10
Herudover gik både vandrer og power walkere den 28/9 10 eller 21 km for at støtte Regnbuehuset i Taastrup. En rigtig dejlig dag med morgenmad, frokost og kaffe og kage da vi kom i mål.

Tak Marianne fordi du påtog dig opgaven med at vise 10 km vandrerne ruten.

Power Walkerne går i rask tempo 2 gange ugentlig. Desværre ser vi dem kun om vinteren hvor de starter tirsdage kl. 18.00 fra klubhuset
Om sommeren træner de i Hedeland tirsdage og søndage.
Jeg har længe haft et stort ønske om at PW vil gå lørdage kl. 9.00 fra Hedehusgården så vi ser jer hele året. Det er svært at være en del af en klub når man næsten aldrig mødes.
Jeg ved godt I har gået søndage altid – men overvej nu en gang til om det ikke er en mulighed at ændre jeres træningsdag til lørdag så I kan blive en integreret del af klubben.

HEDELANDSLØB
Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB
Hedelandsløbet.
Løbet har været afholdt siden januar 1991
I 2019 deltog 2.192 løbere et gennemsnit på 183 løbere – nogenlunde samme niveau som i 2017 (2018 var der nedgang i antal deltagere)

Har du ikke allerede købt et årskort til Hedelandsløbene kan du selvfølgelig nå det endnu.
For klubmedlemmer koster et årskort kun 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn til og med 14. år

Hver klub har i 2019 fået10.600 kr.

Den 7. juni i år skal vi fejre Hedelandsløb nr. 350 og i januar 2021 kan vi fejre at løbet har eksisteret i 30 år

STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR HJULPET TIL VED HEDELANDSLØBENE I 2019 Hvor er det dejligt at I straks byder ind når jeg efterlyser hjælpere.

EN SÆRLIG TAK TIL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., LARS, MICHAELOG METTE EMANUEL OG ERIK FORDI I ALTID ER KLAR DEN FØRSTE SØNDAG I HVER MÅNED

HEDELANDS NATURTRAIL DEN 14. APRIL 2019
Fløng Kondi og Tune Trim afholdt for 4. gang Hedelands Naturtrail

I alt 453 var tilmeldt løbet en flot fremgang i forhold til 2018 hvor der kun var tilmeldt 266

Til hver klub er udbetalt 15.000 kr.

Den store fremgang skyldes især at vi har betalt en professionel for at udbrede kendskabet til løbet på facebook. Vores egen Nynne er også rigtig god til at gøre reklame både på facebook, Instagram og hvad der ellers findes af sociale medier.

Snow Fun er vores hovedsponsor og reklamerer også for løbet.

I år var der medalje til alle løbere og børn var gratis – måske har det også givet flere deltagere.

Stor tak til alle jer der støtter op om løbet og er hjælpere på dagen

Løbet afholdes i år den 19. april 2020 og jeg håber at hele klubben igen støtter op om løbet enten som hjælpere eller deltagere.

30 ÅRS JUBILÆUM DEN 5/5 2020
Klubben har i år 30 års jubilæum og arbejder på at fejre jubilæet.
Det er besluttet at vi fejrer dagen tirsdag den 5. maj hvor der efter løb vil være pølser og drikke.

TAK
Dette er min sidste beretning og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til bestyrelse og trænere for jeres indsats for klubben.
Tak fordi I altid har støttet op om alle mine ideer og bakket mig op.

Jeg vil også gerne takke alle jer der i årenes løb har ydet en indsats for klubben på den ene eller anden måde.
Uden jeres opbakning er der ingen klub

Jeg har været med i bestyrelsen siden starten – først som kasserer og siden som formand.

Det har været mange dejlige år fyldt med mange fantastiske oplevelser.
Mange løb, løberejser, fester og fødselsdage.

Vi startede som en lille klub med 30 medlemmer men er igennem årene vokset til næsten 200 medlemmer.

Det har været sjovt at være en del af udviklingen og altid møde glade og smilende løbere der gerne giver et kram.
Man kan været helt sikker på en ting- man kan ikke være sur efter en løbetur.

Efterhånden er mine løbeben ikke mere hvad de har været og tiden er derfor inde til at give stafetten videre.
Jeg har derfor taget den beslutning at stoppe som formand.

Bestyrelsen har igennem hele 2019 arbejdet på at uddelegere opgaverne så alt er overdraget i de bedste hænder og jeg overlader trygt Fløng Kondi til en ny frisk bestyrelse.

Jeg har lovet at stille op som suppleant men vil holde mig i baggrunden og kun deltage i det omfang der er behov for hjælp.

Tak og et stort kram til alle for en superdejlig, social løbeklub

25. februar 2020 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi, tirsdag den 25. februar 2020
Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til alle medlemmer.

1. Valg af dirigent
Peter Hansen blev valgt til dirigent. Peter konstaterede, at der var indkaldt lovligt og rettidigt til generalforsamlingen.

2. Valg af sekretær og 2 stemmetællere
Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.
Nynne Cleiren og Lars Jespersen blev valgt til stemmetællere.

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede
Stemmetællerne talte op, og der var 74 stemmeberettigede medlemmer til stede.

4. Beretning til godkendelse
Formanden Anni Bech aflagde beretning for 2019 med billeder og statistikker af årets begivenheder. Se beretningen.

Beretningen blev godkendt med ekstra store klapsalver, da det var Anni Bech sidste beretning som formand.

5. Regnskab 2019 til godkendelse
Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var endt med et underskud på 18.487,80 kr.

Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsløb, Hedelands Naturtrail, Sound of Music (trafikofficials) og kursustilskud fra kommunen, og i alt har vi haft indtægter på 120.836,49.

Der har været anvendt 51.794,55 kr. på medlemsarrangementer, 58.063,80 på kurser, og i alt har vi haft udgifter på 139.324,29.

Regnskabet blev godkendt.

6. Budget for 2020
Derefter gennemgik Kirsten budgettet for 2020. Budgettet viste et underskud på 42.750 kr.

Der er bl.a. afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, medlemsarrangementer mv. I alt er der budgetteret med indtægter for 72.500 og udgifter for 115.250.

Hedelands Naturtrail forventes at kunne løbe rundt med et overskud på 8.000 kr. og Hedelandsløb med overskud på 7.000 kr.

Vi modtager desuden medlemstilskud og kursustilskud fra kommunen.

Der blev stillet spørgsmål til beløbet til trænerkurser, men det blev besluttet at fastholde beløbet.

Budgettet blev godkendt.

7. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8. Valg
Formand
Anni Bech – modtog ikke genvalg
Bestyrelsen indstillede Mette Emanuel som ny formand, og Mette E blev valgt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Michael Emanuel – modtog genvalg og blev genvalgt
Lars Jespersen – modtog genvalg og blev genvalgt
Nynne Cleiren – opstillede som bestyrelsesmedlem, og blev valgt

Valg af suppleanter
Anja Thomsen – genopstillede som suppleant og blev genvalgt
Dorte Stegger – opstillede som suppleant og blev valgt
Anni Bech – opstillede som suppleant og blev valgt

Alle valg blev vedtaget med klapsalver.
Den nyvalgte formand Mette E holdt tale for Anni Bech, og takkede Anni for hendes kæmpe arbejdsindsats gennem alle hendes år i bestyrelsen.

Efterfølgende holdt Anni tale, og takkede bestyrelsen, trænerne, og alle frivillige for godt samarbejde i hendes tid i bestyrelsen. Anni var sikker på, at det var det rigtige tidspunkt at trække sig, og glædede sig til at følge den nye udvikling med den nye bestyrelse.

9. Eventuelt
Kirsten Terp oplyste, at hun næste år ikke genopstiller som kasserer, og derfor opfordrede hun til, at man tænker over, om man ikke kunne tænke sig posten næste år.

Anni Bech fortalte, at Fløng Kondi har 30 års jubilæum i år, og dette fejres med pølsevogn efter træning den 5. maj 2020.

Anni Bech fortalte, at det er sidste år, hun er ansvarlig for Hedelands Naturtrail, og opfordrede til, at en anden melder sig til næste år. Hvis dette ikke sker, bliver 2020 sidste år, løbet afholdes.

Michael Emanuel fortalte om Broløbet, som markerer åbningen af den nye bro mellem Hedehusene og Nærheden den 29. marts 2020. Fløng Kondi arrangerer løbet, og beder os alle sprede budskabet.

Henrik Dalby takkede Palle, som stopper som træner på hold 1, efter 3 år. Martin Hansen overtager herefter tjansen som træner for hold 1.

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.30 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost, samt øl/vand til de fremmødte.

26/2 2020
Referent
Jette Jacobsen

26. februar 2019 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 26. FEBRUAR 2019 

HVORFOR ER DU MEDLEM AF FLØNG KONDI?

Selv er jeg medlem af Fløng kondi pga. fællesskabet, motionen og de gode oplevelser vi har sammen. Jeg kan heller aldrig være i dårligt humør i Fløng Kondi pga. de mange positive og glade mennesker jeg møder.

Jeg syntes beretningen og de mange billeder viser klubbens mange gode og fantastiske oplevelser sammen i løbet af året.

Måske har jeg ikke fået netop dit løb med i beretningen men jeg har gjort mit bedste.

Ved udgangen af 2018 havde klubben 189 medlemmer – en nedgang på 12 medlemmer i forhold til 2017 – men svarende til antallet af medlemmer i 2016

STATISTIK

Jesper har hjulpet mig med at lave lidt statistik der viser:

Hvor lang tid vi har været medlem af klubben
Hvor vi bor – nogle langt væk og nogle i Hedehusene/Fløng området
De fleste medlemmer er mellem 40 og 59 år
De yngste er 9 år – 3 medlemmer
De 2 ældste er over 80 år
Der er 97 kvinder og 92 mænd i klubben

Så vi dækker en bred gruppe i Fløng Kondi

TRÆNERE

I 2018 har vi igen haft en supergod og stabil trænergruppe på 10 faste trænere

Desværre har vi også haft et par skadede trænere hvilket selvfølgelig har givet de øvrige udfordringer som de har klaret rigtig godt

Jeg håber alle trænere er tilbage igen i løbet af 2019

Fra den 1. januar 2019 kan vi sige velkommen til 5 nye, friske trænere

Lone, Karina, Stine, Mette Emanuel og Lis

Jeg er så glad for at I nu bliver en del af trænergruppen.

I løbet af foråret gennemfører alle nye trænere trænerkurser så de er helt klar på deres nye opgaver.

Hold 1 har i løbet af 2018 formået at få en hel del nye løbere. Supergodt med et hurtigt hold i klubben.

Herudover har Camilla igen etableret et hold 6 og det er der behov for da ikke alle har lyst til at løbe langt.

Jeg håber I husker at rose trænerne og give dem det klap på skulderen det fortjener de for deres store frivillige og ubetalte arbejde.

STOR TAK til trænerne for indsatsen i 2018

VANDRING OG POWER WALK

I januar 2018 startede klubben en vandregruppe hvor vi pt. er 8 medlemmer

Antal deltager varierer meget men gruppen er også rigtig god til at fastholde de skadede løbere der ofte kommer og går med i den periode de ikke kan løbe.

Der er kommet flere trofaste vandrer og vi glæder os til nye udfordringer i 2019 – blandt andet skal flere af os gå et marathon.

Vandrerne har planlagt en vandring lørdag den 23/3 i Trekroner afsluttende med brunch på Cafe Freunde. Alle er velkomne. Tilmeld dig begivenheden på facebook eller send mig en mail så bestiller jeg bord

Siden 2002 har klubben haft en stabil PW gruppe med 13 medlemmer i 2018.

Power Walkerne har valgt at gå tirsdage og søndage.

Om vinteren ser vi dem derfor tirsdage men om sommeren går de kun i Hedeland så der ser vi dem desværre slet ikke.

 

NYLØBERE 2018

Jette og Helle var i foråret 2018 ansvarlig for en gruppe nyløbere.

Vi reklamerede på facebook og forsøgte at få lidt omtale i lokalavisen.

Tak til Jette og Helle for en flot indsats med 2 – 3 gange ugentlig træning

Der var en flot afslutning af træningen i Hedeland den 16. juni med en fantastisk opbakning fra klubbens medlemmer.

Den dag viser klubbens sammenhold.

Efter træning var der hygge med morgenbrød

CORE TRÆNING

Core træning er blevet en meget vigtigt del af klubbens træning for at undgå løbeskader, og klubben er så heldig at Anja og Henny på skift sørger for at alle har mulighed for at coretræne en gang om ugen.

Desværre har Henny været skadet siden i sommers så opgaven har Anja siden klaret alene

Skulle du have lyst til at hjælpe Anja er du meget velkommen til at tage en snak med hende

Vi har den gamle gymnastiksal hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.00

Der er plads til flere så mød op.

Power Walkere og vandrer er selvfølgelig også velkomne. Alle kan have glæde af træningen.

 

KLUBAFTENER

I 2018 har vi holdt 3 klubaftener

Den 17. april havde vi Annette Fredskov på besøg hun talte om ”Du kan hvad du vil”

Vi har siden brugt ordene ”Du kan, du vil, du gør det”

Et meget inspirerende foredrag

Den 11. september havde vi fornøjelsen af Jonas Tybirk fra DGI der underviste i langdistancetræning

Den 13/11 havde vi lidt forskellige på programmet

Maria fra Hedehusene Massage og Zoneterapi fortalte om hvad hun kan – husk hun giver klubmedlemmer 10% rabat

Trænerne fortalte om det nye træningsprogram samt træningsholdene og afsluttende holdt Anja et oplæg om crossløb

Jeg håber klubaftenerne har givet jer ny inspiration

Har du ideer/forslag til klubaftener er du altid velkommen til at give mig besked så undersøger jeg mulighederne

Som du sikkert har læst har vi allerede planlagt 2 klubaftener i år.

Den 9/4 kommer Claus Hechmann og holder foredrag om emnet ”Løb som Eliten”

Den 22/10 skal vi have et foredrag om vandring, lykke og livet med Jannik Johansen

MORGENMADSLØB

I 2018 afholdt klubben 7 morgenmadsløb og det er altid hyggeligt at løbe andre steder end vi plejer.

 

De 2 første gange i februar og marts måned afholdt vi sammen med Tune Trim – en gang i Tune og en gang i Fløng

 

Maj måned besøgte vi Michael, Mette og Linda i Ordrup – et dejligt område med lækker brunch efter motionen

 

Juni måned Lynghøjsøerne – en meget varm dag med en dukkert efter løbeturen

 

Juli måned ved Ishøj Strand

 

September måned den årlige tur til Eremitagen

 

Oktober havde vi lejet Naturhytten i Hedeland

 

November besøgte vi Dortes arbejdsplads i Gundsømagle

Tak til alle for nogle fantastisk dejlige oplevelser.

Har du forslag til et sted vi skal løbe i år så giv mig besked – vi har også brug for dine input

HALL OF FAME

2 i klubben gennemførte i 2018 Big Four og kom i Hall of Fame

Tillykke til Michael Jørgensen og John Knudsen de gennemførte i 2018

En Halv ironman i Helsingør

Et Marathon i København i maj måned

Ironman i København august måned

Og Halvmarathon i København i september

Ironman i København havde 3 deltager fra klubben Michael, John, og Palle

Tillykke til jer alle 3 med at have gennemført en ironman

Michael for første gang

Det er en helt fantastisk oplevelse med mange tilskuere og stor opbakning

DGI CROSSLØB

22 klubmedlemmer deltager vinteren 2018/19 i DGI crossløbene

Der løbes 5 løb i Hedeland, Hvalsø, Asnæs, Sorø og som sidste sted den 2. marts 2019 i Albertslund.

Henrik Dalby og Sanne Granum-Eriksen er begge nr. 2 i deres aldersklasse

Tag med til Albertslund den 2. marts og hep alle vore løbere i mål

Det er rigtig hyggeligt at være med og har du ikke prøvet løbene skal du overveje at tage med næste vinter.

Crossløbet i Hedeland er formentlig afholdt for sidste gang.

I år skulle der betales 12.500 kr. til I/S Hedeland for at løbe i området og det er alt for dyrt.

Der afholdes 5 løb og overskuddet fordeles mellem de 5 klubber og DGI

Da Hedeland er det eneste sted der skal betales er området fravalgt.

Der er stadig en lille åbning idet Jens Bjerge fortsat arbejder for at ændre I/S Hedelands afgørelse.

Jens er formand for Idrættens Samråd i Høje-Taastrup Kommune.

BERLIN HALVMARATHON DEN 8. APRIL 2018

19 løbere og 5 heppere var den 8. april med til Berlin halvmarathon.

Det er efterhånden blevet en årlig klubtur

Mette og Michael Emanuel løb deres første halvmarathon og var superglade for den store opbakning der var fra klubbens medlemmer.

Det er ofte på klubture man mærker klubånden når alle hepper en i mål eller løber ud og løber sammen med en i mål

ROYAL RUN DEN 21/5 2018

En kæmpe succes med 51 deltagere fra klubben.

Jeg kan ikke nævne Royal Run uden af nævne Henrik Dalby der deltog i alle 5 løb og fløj med helikopter mellem byerne.

Henrik deltager også i alle løb i år startende på Færøerne

Løbet afholdes den 10/6 2019 og allerede nu er der 42 tilmeldt fra klubben

I år deltager både løbere og vandrer

I år er vi gennem DGI tilmeldt som en klub der træner til Royal Run.

Der er opstart tirsdag den 19. marts

Camilla og Henny har lovet at tage hånd om de nye løbere der kommer – de skal kunne løbe 3 km når de starter.

Vandrerne træner også til Royal Run og har 2½ time til at gennemføre

 

ALT FOR DAMERNES KVINDELØB OG GRILL

Den 5. juni deltog vi i Alt for Damernes Kvindeløb på Amager.

2. halvleg er rigtig hyggelig idet Rene og Elisabeth er så venlige at lægge hus til fælles spisning efter løbet

Flere mænd melder sig altid som grillkokke så maden er klar når damerne kommer hjem

En rigtig hyggelig aften som gentages i år den 4/6

STAFET I FOLKEPARKEN

Den 12/6 deltog 2 hold fra klubben i Folkeparkens Stafetløb

Tidligere var vi mange hold så interessen er meget faldende

Der vil derfor ikke blive arrangeret en klubtur til Folkeparkens Stafetløb i år – vi prøver igen om et par år for at se om interessen er kommet tilbage

Skulle der mod forventning være interesse i år vil vi selvfølgelig tilmelde hold.

ETAPE KØBENHAVN UGE 25 I 2018

Flere fra klubben deltog i 2018 i løbet og det var så god en oplevelse at endnu flere tager med i år.

Det foregår fra 17 – 21/6 2019 hvor man løber 5 dage 5 forskellige steder i København og i alt 42 km på de 5 dage

22 er allerede tilmeldt løbet.

 

TRIDAG DEN 11. AUGUST

Finn havde i 2018 arrangeret et Duathlon for klubbens medlemmer

Det var rigtig hyggeligt og alle kunne være med da der var 2 distancer

Der blev løbet og cyklet og vi afsluttede med fælles hygge og morgenbrød

Stor tak til Finn for arrangementet

KLUBMESTERSKAB DEN 8/9

En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET der blev afholdt lørdag den 8. september i Skihytten i Hedeland

Efter løbet blev der som sædvanlig serveret klubmesterskabsburgere og lagkage.

Klubmesterskabet er sammen med julefrokosten et af de arrangementer som flest af klubbens medlemmer deltager i.

Klubmester 2018 blev:

Allan Boss Henrichsen der forbedrede sin tid med 17,7%

Nr. 2 Camilla Johnsen

Nr. 3 Lene Elgaard power walker – det er første gang en power walker forbedrer sin egen tid og kommer på podiet

CPH HALVMARATHON DEN 16/9 2018

Mange fra klubben deltog i CPH Halvmarathon

Men igen i år er det Ruth jeg vil fremhæve idet hun blev nr. 1 i sin aldersklasse 80 – 84 år og kom på podiet

Stor tillykke til Ruth

Hun har lovet at stille op igen i år i aldersklassen 85 år – 89 år

Dagen sluttede med fælles spisning i ”Det røde Hus”

MARGUERITLØBET DEN 23/9 2018

I samarbejde med DAF og Politiken afholdt vi for første gang Margueritløbet.

Vi havde lavet korte børnevenlige ruter og fået togmanden i kolonihaven til at holde Åbent Hus

En skoleklasse solgte kage kaffe/te

Der var medalje til alle og en goodibag til de voksne

Vi syntes det var en rigtig dejlig dag med deltagelse af 118 voksne og 84 børn.

Tak til Steen der var med til at arrangere løbet og til alle hjælperne på dagen

Det er uvist om løbet afholdes igen men Politiken arbejder på en 3 årig plan.

C. ANDERSEN DEN 30/9 2018

10 løbere fra klubben og 3 heppere tog til Odense den 30/9

Sanne og Sheila skulle løbe marathon for første gang. De gennemførte begge i fin stil uden at se trætte ud

Sanne syntes endda hun skulle løbe en ekstra omgang da hun kom i mål så uret kunne stå på 42,195 km

Michael Jørgensen og Henrik Dalby repræsenterede klubben med flotte tider – de løb begge 21 km i tiden 1.27.50

LYSERØD LØRDAG DEN 6/10

I samarbejde med Anytime, Hedehusene, arrangerede Anja en løbe- og vandretur på Lyserød lørdag den 6/10.

Vi startede ved Hedehusgården og bevægede os i løb eller gang til Anytime hvor alle var efter ca. 1 time

Anytime støttede Brysterne med et beløb pr. deltager

Der kom rigtig mange især vandrer

Flere havde lyserødt på og Anja havde sørget for lyserøde balloner (så længe de holdt)

Tak fordi du påtog dig opgaven Anja

EREMITAGELØBET DEN 7/10 2018

5 fra klubben deltog i Eremitageløbet

Birger Ejsing løb Eremitageløbet for 25. gang – tillykke med jubilæet Birger

NØGENLØB 25. OKTOBER

Som sædvanlig løb vi i Hedeland en mørk vinteraften uden lys og ur.

Vi låner Skihytten og efter ca. 1 times løb i Hedeland er der hjemmelavet suppe i Skihytten.

Tak til Helle, Mette, Lis og Anja for dejlig suppe.

Det er en rigtig hyggelig aften hvor vi løber uden fokus på tid og distance. Selv om nogen stadig syntes den nøjagtige distance og tid skal på Endomondo.

Lidt sjovt at man er afhængig af at ens løb er registreret – måske har man ikke trænet hvis tid og distance ikke er registreret korrekt??

JULELØB DEN 15/12

En rigtig hyggelig og dejlig tradition

I år havde Jørn og Lars igen arrangeret løbet og det var supergodt lavet.

Ruten for løberne var længere end vandrerne så alle nåede frem nogenlunde samtidig

Første stop var hos Hanne i Marbjerg hvor vi fik nissedrik

Derefter fortsatte vi til Anjas forældre på Månebakken hvor der var hjemmebagte småkager

Sidste stop hos Merethe og Ruth i Hedehusene hvor de havde sørget for gløgg og hjemmebagte æbleskiver

Stor tak til Hanne, Anja, Merethe og Ruth fordi vi måtte komme forbi og tak til Jørn og Lars for at arrangere løbet.

Det bliver sværere og sværere at finde steder at besøge og jeg tror personligt det er fordi vi kommer så mange.

Nye ideer til hvordan vi fremover kan afholde juleløbet er derfor meget velkomne.

JULEHALVMARATHON DEN 28/12

Dorte og Karin havde igen i år arrangeret et julehalvmarathon med gode depoter og hygge efter løbet med hjemmebagte hindbærsnitter og boller bagt af Jesper og Dorte

I år fik os der gerne ville gå turen også lov at være med. Vi startede 2 timer før løberne.

Der var julemedaljer til alle

Stor tak Dorte, Jesper og Karin for arrangementet. Løbet er nu afholdt 2 gange så det må være en tradition som vi glæder os til at gentage i år

ANDRE LØB

Klubbens medlemmer deltager i rigtig mange løb og jeg vil her nævne nogle af dem.

 

14/4 North Coast Ultra løb

Deltog Anja og Michael Jørgensen i North Coast Ultra et løb i Tisvilde. Anja løb 50 km og Michael 30 km

10/5 Kalkmineløbet

Kalkmineløbet – de fleste løb halvmarathon men Lars gennemførte et hårdt marathon

I år skal 27 fra klubben til Kalkmineløbet.

6/5 Lillebælt Halvmarathon

10 fra klubben deltog i Lillebælt Halvmarathon

13/5 Københavns Marathon

Deltog 7 fra klubben i Københavns Marathon

3/6 Storebælt Naturmarathon

10 fra klubben deltog

 

23/8 Berlin Marathon

Sussie og Per løb Berlin Marathon

 

26/8 Esrum Sø Rundt

Esrum Sø Rundt. Løbet er en gammel klassiker og har flere distancer. Kongeetapen på 27 km blev løbet af 8 fra klubben. Kenneth og Henrik med den flotte tid 1.37.15

1 fra klubben løb 5 km

1/9 2018 Knuthenborg

Annette Fredskov afholdt et løb i Knuthenborg – 11 fra klubben var med og havde en hyggelig dag og et godt løb

2/9 2018

Løb Ian Nelson 129,5 km i tiden 16 timer og 9 min

22/12 Halvmarathon i Korsør

7 der gik eller løb 21 – 14 eller 7 km

24/12 Frederikssund
Mette og Michael deltog

 

ÅRET BLEV AFSLUTTET MED NYTÅRSLØBET DEN 29/12

Året afsluttet med Nytårsløbet hvor vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage efter løbeturen

Så mangler vi kun et enkelt arrangement mere i klubben og det er selvfølgelig julefrokosten der altid holdes i januar måned

 

JULEFROKOST DEN 19. JANUAR

Igen i år havde vi lånt Reerslev Forsamlingshus til vores fest.

58 klubmedlemmer var tilmeldt og vi havde en fantastisk hyggelig dag.

I år havde vi bestilt maden hos Den tykke Gris og jeg har kun hørt godt om maden – selv om der var for lidt ris á la mande.

Efter maden kom Jan og spillede for os og det gav en rigtig god stemning, dans samt et par konkurrencer

Jeg tror mange syntes det har været en af de bedste julefrokoster der er holdt længe.

Stemningen var høj hele aftenen – det var lige før der blev danset på væggene

I løbet af aftenen blev ÅRETS LØBER OG ÅRETS TRÆNER kåret.

I år var det Hanne og Rene der stod for kåringen af Årets løber.

ÅRETS LØBER 2018 BLEV MICHAEL EMANUEL

Michael blev valgt fordi han næsten fra starten i klubben har involveret sig både i bestyrelsen og som træner

Michael har også holdt foredrag en klubaften, hvor han fortalte om sin kamp mod sygdom og overvægt, og om vejen til at være, hvor han er nu.

Michael er en ivrig løber og løb i foråret 2018 sit første halvmarathon og er ikke stoppet siden.

Ved FHI’s nytårskur i januar 2018 blev Michael hædret for sin indsats i klubben og for sit positive sind.

ÅRETS TRÆNER vælges af klubbens medlemmer.

ÅRETS TRÆNER 2018 BLEV JETTE JACOBSEN

Jette blev valgt forbi hun er meget motiverende, engageret og imødekommende.

Jette er virkelig god til at få nye medlemmer til at føle sig velkommen og giver gerne et knus

STOR TILLYKKE TIL JER BEGGE

FHI NYTÅRSKUR DEN 4/1 2019

Der blev udnævnt et nyt ÆRESMEDLEM AF FHI og det var Kirsten Nielsen

Kirsten har været medlem af bestyrelsen i Fløng Kondi i mange år

Kirsten er med sit gode humør og humor et stort aktiv. Hun stiller altid op når der er brug for hjælp. Kirsten er altid at finde som hjælper ved de månedlige Hedelandsløb.

Kirsten tager ansvar overfor klubbens power walkere og forsøger at trække dem med til diverse arrangementer

Kirsten er en af de personer der er uundværlig for vores klub

 

HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Hedelandsløbet.

Løbet har været afholdt siden januar 1991

I 2018 deltog 1.747 løbere et gennemsnit på 146 løbere i forhold til 2017 hvor der i gennemsnit var 184 deltagere hver gang.

I 2019 var der i januar 293 deltagere og i februar 192 deltagere så det tegner lovende for året hvis det fortsætter

Har du ikke allerede købt et årskort til Hedelandsløbene kan du selvfølgelig nå det endnu.

For klubmedlemmer koster et årskort kun 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn til og med 14. år

Hver klub har i 2018 fået 6.004 kr.

STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR HJULPET TIL VED HEDELANDSLØBENE I 2018 Hvor er det dejligt at I straks byder ind når jeg efterlyser hjælpere.

EN SÆRLIG TAK TIL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., LARS, MICHAELOG METTE EMANUEL OG ERIK FORDI I ALTID ER KLAR DEN FØRSTE SØNDAG I HVER MÅNED

HEDELANDS NATURTRAIL DEN 15. APRIL 2018

Fløng Kondi og Tune Trim afholdt for 3. gang Hedelands Naturtrail

I alt 266 deltog i løbet på de 3 distancer 4, 10 og 21 km

En nedgang på 61 løbere i forhold til 2017

Til hver klub er udbetalt 12.000 kr. – især fordi vi også har modtaget 10.000 kr. fra Nordea Fonden

I år har vi indgået et tættere samarbejde med Snow Fun der har lovet at reklamere mere for vores løb og sørge for fine præmier til vindere på alle distancer. Herudover vil Montrail også være sponsor med lodtrækningspræmier.

Herudover har vi ansøgt Spar Nord fonden om penge som skal bruges til at gøre løbet gratis for børn og give dem en goodibag

Der bliver i år også medalje til alle deltagere – det har været et ønske alle år

Stor tak til alle jer der støtter op om løbet og er hjælpere på dagen

En særlig tak til Finn Hansen og Erik der i 2018 var en del af arbejdsgruppen

I 2019 er Erik, Anja og Paul med i arbejdsgruppen og fra næste år overtager Paul hele ansvaret for løbet.

Løbet afholdes i år den 14. april 2019 og vi håber at hele klubben igen støtter op om løbet enten som hjælpere eller deltagere.

HJEMMESIDE

Et lille udvalg bestående af Jørn som tovholder samt Torben Ostermann og Jakob Guldborg er i gang med at lave en ny hjemmeside.

Vi har haft lidt udfordringer undervejs men jeg har hørt resultatet bliver supergodt

Desværre kunne hverken Torben eller Jakob være her i dag

UDVIKLING AF FLØNG KONDI

Som klub er vi nødt til at udvikle os hele tiden

 

Vi afholder derfor en Udviklingsdag lørdag den 16. marts for bestyrelse- og trænere

Vi skal se på fremtiden og hvordan vi udvikler klubben de næste år så vi stadig kan være en klub også for fremtidens løbere

Nye og friske øjne og kræfter er også et af fremtidens mål

Mangler du noget i klubben eller syntes du noget skal være anderledes eller måske har du ideer til nye tiltag så tag en snak med mig eller send en mail vi er meget åbne overfor nye ideer og input.

Til sidst vil jeg bede alle tænke over det sociale.

Løb gerne indimellem med andre end dem du plejer og lær andre klubmedlemmer at kende.

Deltag i fester, klubture eller til morgenmadsløb så vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende og fastholde det sociale som jeg syntes er en meget vigtig del af klubånden

Kom også ind og tag et glas juice efter løb og få en snak med de andre – det gælder også power walkere

JEG VIL GERNE AFSLUTTE MED EN STOR TAK TIL BESTYRELSE OG TRÆNERE SAMT ALLE DER I ÅRETS LØB HAR HJULPET TIL VED VORES ARRANGEMENTER.

OGSÅ EN STOR TAK TIL LEON OG RENÉ FOR MANGE DEJLIGE BILLEDER

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI

26. februar 2019 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi, tirsdag den 26. februar 2019

 

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne.

 1. Valg af dirigent
  Peter Hansen blev valgt til dirigent. Peter konstaterede, at der var indkaldt lovligt og rettidigt til generalforsamlingen.
 1. Valg af sekretær og 2 stemmetællere
  Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.
  Nynne Krogh og Katrine Larsen blev valgt til stemmetællere.
 1. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede
  Stemmetællerne talte op, og der var 65 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 1. Beretning til godkendelse
  Formanden Anni Bech aflagde beretning for året (2018) med billeder og statistikker af årets begivenheder.Ved årets udgang var vi 189 medlemmer. Dette er en nedgang på 12 medlemmer i forhold til sidste år, men svarende til antallet af medlemmer i 2016,Lidt statistik viser, at de fleste medlemmer er mellem 40 og 59 år. De yngste er 9 år (3 medlemmer) og de ældste er over 80 år (2 medlemmer). Der er 97 kvinder og 92 mænd.Vi har i 2018 haft en stabil og supergod trænergruppe, på 10 faste trænere (og et par skadede).Pr. 1. januar 2019 har vi kunnet sige velkommen til 5 nye trænere (Lone, Karina, Stine, Mette E og Lis), som alle gennemfører trænerkurser i løbet af foråret.Hold 1 har i løbet af 2018 formået at få en del nye løbere, og Camilla har igen oprettet hold 6, til løbere der kommer tilbage fra skader, eller ikke ønsker at løbe så langt.I 2018 er der også startet en vandregruppe, hvor der pt. er 8 medlemmer og siden 2002 har klubben også haft en stabil PW gruppe, med 13 medlemmer i 2018.Vi havde i 2018 et nyløberhold, og alle nyløberne (på nær 1) er stadig medlem af Fløng Kondi og er blevet indsluset på klubbens øvrige hold.Og endelig har vi hver tirsdag coretræning for klubbens medlemmer.Vi afholder jævnligt klubaftener (bl.a. Annette Fredslund der fortalte om ”du kan hvad du vil”), sociale arrangementer (morgenmadsløb, klubmesterskab, juleløb, nytårsløb, nøgenløb mv.) og deltager i masser af fælles løb (som f.eks. DGI Crossløb, CPH Halvmarathon, Berlin Halvmarathon , Royal Run, Alt for Damerne og Etape København).Fløng Kondi er arrangører af Hedelandsløb, som afholdes 1. søndag i hver måned og Hedelands Naturtrail, som i år afholdes den 14. april 2019.Læs meget mere om det hele i formandens beretningBeretningen blev godkendt med klapsalver.
 1. Regnskab 2018 til godkendelse
  Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var endt med et overskud på ca. 15.000 kr.Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsløb, Hedelands Naturtrail, Margueritløbet, DGI Crossløb og i alt har vi haft indtægter på i alt ca. 100.000.Der har været anvendt ca. 47.000 kr. på medlemsarrangementer, og i alt har vi haft udgifter på ca. 85.000, som er ca. 5.000 mindre end budgetteret.Regnskabet blev godkendt.
 1. Budget for 2019
  Derefter gennemgik Kirsten budgettet for 2019. Budgettet viste et underskud på 33.000 kr.Der er bl.a. afsat midler til udvikling af trænergruppen, medlemsarrangementer mv. I alt er der budgetteret med indtægter for ca. 73.000 og udgifter for ca. 106.000.Hedelands Naturtrail forventes at kunne løbe rundt med et lille overskud på 5.000 kr. og Hedelandsløb med overskud på 7.000 kr.Vi modtager desuden medlemstilskud og kursustilskud fra kommunen.Der blev fremlagt et forslag fra bestyrelsen om at bruge ca. 20.000 på at gøre den overdækkede terrasse brugbar, ved at sætte en dør i på den ene side og lukke den anden side med en skydedør. Alle var enige om, at det var en god ide, og bestyrelsen vil gå videre med forslaget.Budgettet blev godkendt.
 1. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.
 1. ValgKasserer
  Kirsten Terp var på valg og blev genvalgt.Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Gert Dahl Andersen var på valg og blev genvalgt.
  Kirsten Saldern Nielsen var på valg og blev genvalgt.
  Jesper Søndergaard Jensen var på valg og ønskede ikke genvalg.Valg af suppleanter
  Steen Guldbæk Wæde var på valg og ønskede ikke genvalMette Emanuel var på valg og ønskede ikke genvalg som suppleant men trådte i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem efter Jesper Søndergaard Jensen.Ny suppleanter
  Anja Thomsen ønskede at træde ind i bestyrelsen som suppleant og blev valgt
  Nynne Krogh ønskede at træde ind i bestyrelsen som suppleant og blev valgt.

 

 1. Eventuelt
  Benny kom med en lille opfordring til, at racisme i Fløng Kondi ikke var ønskelig.Benny og Sven har oplevet en ”ubehagelig” oplevelse til løb, hvor en garvet løber kom hen og sagde ”Hej I to gamle hønisser”.Dette synes de ikke om og synes i stedet, at en udnævnelse som æresmedlemmer var mere på sin plads end at blive kaldt hønisser.Men Benny sluttede af med, at ovennævnte sag ville blive forbigået, og vi blot skulle huske at holde den gode tone.Ovennævnte blev sagt med et smil på læben og et glimt i øjet… 🙂

Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.15 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost, samt øl/vand til de fremmødte.

Referent
Jette Jacobsen

27. februar 2018 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 27. FEBRUAR 2018

Ved udgangen af 2017 havde klubben 201 medlemmer – en stigning på 13 medlemmer i forhold til 2016.

STATISTIK

Jesper har hjulpet mig med at lave lidt statistik der viser:

Vi er lidt flere kvinder end mænd

Vi er flest løbere

27,7 % bor ikke i Hedehusene/Fløng området

De fleste medlemmer er mellem 40 og 59 år men vi har også 15,4 % i alderen 60 – 69 år

Mange nye medlemmer der kun har været med 1 år.

TRÆNERE

I 2017 har vi igen haft en god og stabil trænergruppe.

Det er trænernes fortjeneste at der stadig kommer nye medlemmer.

Trænerne deltager jævnligt i kurser for at dygtiggøre sig og komme med nye input til træningen, de gør et stort arbejde med udarbejdelse af træningsplaner og ved de ugentlige træningsaftener.

Opdelingen på holdene fungerer rigtig godt.

Vi har i løbet af 2017 fået et hold 1 og et hold 6 – stor tak til Camilla og Palle

Herudover har vi fået yderligere en træner til hold 5 – tak Michael

Jeg håber I husker at rose trænerne og give dem det klap på skulderen de fortjener for deres store frivillige og ubetalte arbejde.

STOR TAK til jer trænere for god og effektiv træning til klubbens medlemmer.

Jeg vil gerne bede alle trænere komme herop – Jette, Henny, Helle, Allan, Camilla, Mette, Finn, Peter, Egon, Lennart, Anja, Palle, Michael, Charlotte og Tina (1 flaske vin til hver)

VANDRING OG POWER WALK

I januar 2017 startede klubben en vandregruppe.

Antal deltager varierer meget men gruppen er også rigtig god til at fastholde de skadede løbere der ofte kommer og går med i den periode de ikke kan løbe.

En gruppe skadede løbere har nu også startet et genoptræningsteam for løbere – fantastisk med nye initiativer.

Siden 2002 har klubben haft en stabil PW gruppe med 14 medlemmer i 2017.

Power Walkerne har valgt at gå tirsdage og søndage så det er ikke så ofte vi ser dem når vi træner.

NYLØBERE 2017

Helle og Allan var i foråret 2017 ansvarlig for en gruppe nyløbere.

Vi reklamerede på facebook og forsøgte at få lidt omtale i lokalavisen.

Der kom 17 løbere og en del af dem er heldigvis blevet i klubben.

Helle og Allan gjorde en stor og flot indsats med 2 gange ugentlig træning samt opvarmning hver gang.

Der var en flot afslutning af træningen i Hedeland den 10. juni med en fantastisk opbakning fra klubbens medlemmer. Den dag viser om noget det store sammenhold vi har i vores klub.

Efter træning var der hygge med morgenbrød

CORE TRÆNING

Core træning er blevet en meget vigtigt del af klubbens træning for at undgå løbeskader, og klubben er så heldig at Anja og Henny på skift sørger for at alle har mulighed for at coretræne en gang om ugen.

Vi har den gamle gymnastiksal hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.00

Der er plads til flere så mød op.

KLUBAFTENER

I 2017 har vi holdt 4 klubaftener

1. Den 25. april fortalte Michael Emanuel om ”Et liv med kræft, angst og livsstilsændring”. Et flot foredrag af klubbens altid positive Michael.

2. Den 3. juni havde vi fornøjelsen af Jonas Tybirk fra DGI der underviste i teknik- og bakketræning i Hedeland.

3. Den 24/10 2017 havde vi besøg af 2 fysioterapeuter fra Fysiocenter Roskilde.

Vi startede med nogle øvelser og senere var der opsamling og fokus på skadesforebyggelse og præstationsfremmende træning.

Den 21. november kom Per fra DGI og stillede spørgsmålet ”Kan du løbe hurtigere ved at træne mindre”

Jeg håber klubaftenerne har givet jer inspiration til træningen.

BERLIN HALVMARATHON DEN 2. APRIL 2017

Rigtig mange fra klubben var med i Berlin den 2. april

Flere var med som heppere

Vejret viste sig fra sin pæneste side så det var dejligt at kunne sidde udendørs og nyde en kold øl efter løbet.

Jette overraskede alle ved i skjul at have trænet til sit første halvmarathon som hun gennemførte flot.

Sheila og Karina løb også deres første halvmarathon i Berlin – de blev begge først medlem af klubben 1. april 2016. De har sammen med Sanne løbet yderligere 8 halvmarathon i år.

Meget imponerende.

I Berlin løb også Charlotte, Line og Niels deres første halvmarathon.

Som sædvanlig en rigtig hyggelig klubtur og jeg ved mange tager afsted igen i år – flere skal løbe deres første halvmarathon blandt andet Michael og Mette.

DGI CROSSLØB

28 klubmedlemmer har vinteren 2017/18 tilmeldt sig DGI crossløbene.

Der er i alt 5 løb med sidste løb den 10. marts 2018 i Holbæk

Der er løbet i Albertslund den 11/11, i Hvalsø den 2/12 i Annebjerg den 14/1 og i Sorø den 3/2

Sanne Lindqvist og Mads Flacheberg er begge nr. 1 i deres aldersklasse

Michael Jørgensen nr. 2 i sin aldersklasse og meget tæt på at blive nr. 1. Så giver han den gas den 10/3 bliver han helt sikkert nr. 1

Årets løber René Leisted ligger også som nr. 2

Tag med til Holbæk den 10. marts og hep alle vore løbere i mål og giv en stor hånd til dem der kommer på podiet.

Det er rigtig hyggeligt at være med og har du ikke prøvet løbene skal du overveje at tage med vinteren 2018/19.

Kan du ikke løbe er du altid velkommen som hepper – vi hygger med kaffe og brød efter løbene

TRIDAG DEN 13. MAJ

Finn havde arrangeret en tridag for hele klubben den 13. maj

Vi cyklede, løb eller gik og afsluttede med en svømmetur i Fløng svømmehal.

Det var et superhyggeligt arrangement som selvfølgelig blev afsluttede med lidt fælles spisning i klubhuset.

Finn har lovet at gentage arrangementet i år – dato kommer senere. Alle er meget velkomne

Vi er en gruppe i klubben der svømmer åbent vand sammen om sommeren – ofte fra Veddelev.

Bliv medlem af facebookgruppen ”Fløng Kondi Tri” der aftaler vi træningstider.

NØGENLØB DEN 2. NOVEMBER

Som sædvanlig løb vi i Hedeland en mørk vinteraften uden lys og ur.

Vi låner Skihytten og efter ca. 1 times løb i Hedeland er der hjemmelavet suppe i Skihytten.

Tak til Helle, Mette, Lis og Anja for dejlig suppe.

Det er en rigtig hyggelig aften hvor vi løber uden fokus på tid og distance.

KLUBMESTERSKAB

En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET der blev afholdt lørdag den 2. september i Skihytten i Hedeland

Efter løbet blev der som sædvanlig serveret klubmesterskabsburgere og lagkage.

Det er sammen med julefrokosten et af de arrangementer som flest af klubbens medlemmer deltager i.

Klubmester 2017

nr. 3 blev Allan Henrichsen som blev slået af 2 friske tvillingesøstre på 8 år

nr. 2 Nikoline Elgaard forbedrede sin tid med 14,36%

KLUBMESTER Claudia Elgaard forbedrede sin tid med 19,98%

Nikoline og Claudia deltager flittigt i de månedlige Hedelandsløb måske det er derfor de er blevet rigtig gode på 3 km ruten.

STOR TILLYKKE

MORGENMADSLØB

I 2017 afholdt klubben 10 morgenmadsløb og det er altid hyggeligt at løbe andre steder end vi plejer.

Klubben har blandt andet været:

1. Hos Mette og Denis i Nykøbing den 14/4

2. Boserup den 29/4 – Mette

3. Nekselø den 17/6 – Anja. En dejlig dag hvor vi fik set øen og efterfølgende spist brød og lagkage inden vi tog hjem.

4. Ishøj Strand den 29/7 – Anni

5. Himmelsøen den 19/8 – Henny og Leon

6. Eremitagen den 30/9 – Anni

7. Naturhytten i Hedeland den 28/10 – Anni

8. Gundsømagle den 25/11 – Dorte

Tak til alle for nogle fantastisk dejlige oplevelser.

Har du forslag til et sted vi skal løbe i år så giv mig besked – vi er altid åbne overfor nye steder at løbe.

Michael, Mette og Linda vil i år arrangere morgenmadsløb på Ordrup Næs/Fårevejle den 26. maj

KLUBFERIE 2017 PÅ MALLORCA

11 klubmedlemmer havde i uge 42 en rigtig dejlig ferie på Mallorca.

De første dage brugte vi på løbet i La Palma her var både mulighed for at gå 10 km eller løbe 10, 21 eller 42 km.

Herefter tog vi til Soller hvor vi havde nogle rigtig dejlige dage på et hotel lige ned til vandet.

Pigeværelset med Vibeke, Kirsten og undertegnede var hver morgen tidligt oppe for at morgenbade.

Alle planlagde dagen som de havde lyst til. Der var mulighed for at vandre, sejle kajak, snorkle og cykle eller slappe af så der var rigtig mange muligheder i området.

Jeg syntes det var en fantastisk ferie som sagtens kan tåle en gentagelse.

CPH HALVMARATHON DEN 17/9 2017

Bliver nok ikke glemt lige med det samme.

Lynnedslag og hagl fik Fælledparken til at sejle og løbet blev lukket.

Ruth Breilev vores seje løber vandt selvfølgelig igen DM i sin aldersklasse.

Vi måtte desværre tage hjem uden at få set hende på sejrsskamlen.

Den 4/11 blev hun hædret af kommunen ved et Idrætsevent i City 2

STOR TILLYKKE RUTH

KVINDELØB AMAGER DEN 13/6 2017

Rigtig mange deltager i løbet og rigtig mange mænd syntes det er hyggeligt at hjælpe René med at grille.

Stor tak til Rene og Elisabeth der gerne vil have klubben på besøg

De har lovet igen i år at arrangere fælles spisning og det bliver tirsdag den 12/6.

Du skal selv tilmelde dig løbet.

Senere kommer der en pris på spisning og beløbet skal betales inden du er tilmeldt spisning.

ANDRE LØB

Klubbens medlemmer deltager i rigtig mange løb og jeg vil her nævne nogle af dem.

1. 12/3 2017 TIK jubilæumsløb nr. 500 – et flot arrangement hvor mange fra klubben deltog

2. 6/5 Lillebælt halvmarathon

3. 21/5 2017 Københavns Marathon

4. 25/5 2017 Kalkmineløbet

5. 5/9 2017 Smuk Kvindeløb

6. 22/10 2017 – Viby 10 års jubilæum – superflot buffé efter løbet.

IRONMÆND 2017

Den 20/8 2017 var flere inde og heppe på 3 seje ironmænd fra klubben.

Vibeke og Henrik der gennemførte deres første og seje Karin der har lavet flere.

Herudover har Palle også gennemført en ironman i år i Kalmar

JULELØB DEN 16. DECEMBER

En rigtig hyggelig og dejlig tradition som jeg håber kan fortsætte i klubben.

I år havde Jørn og Lars arrangeret løbet og det var supergodt lavet.

Dem der ville løbe langt startede fra klubhuset kl. 9.00 og øvrige startede kl. 9.15 fra Hedehusgården.

Der var endda også plads til gående selv om der måtte samles op flere gange – men det er jo kun bonus km.

I år besøgte vi:

Kurt

Mette og Denis

Jørn

Anette og Lars

Tak fordi I ville have os på besøg.

Flere blev vist lidt overrasket over hvor mange vi var.

Stor tak til Jørn og Lars for arrangementet.

JULEHALVMARATHON DEN 29/12

Dorte og Karin havde arrangeret et julehalvmarathon med gode depoter og hygge efter løbet.

Der var endda julemedaljer til alle

Stor tak Dorte og Karin jeg regner med det er en ny tradition i klubben.

ÅRET BLEV AFSLUTTET MED NYTÅRSLØB DEN 30/12

Årets sidste arrangement er som sædvanlig Nytårsløbet hvor vi ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

Men året er jo ikke helt slut endnu for vi afslutter selvfølgelig med den årlige

JULEFROKOST DEN 20. JANUAR 2018

Igen i år havde vi lånt Reerslev Forsamlingshus til vores fest.

71 klubmedlemmer var tilmeldt og vi havde en fantastisk hyggelig dag.

I år havde vi bestilt maden hos Susanne, Hedehushallen, og jeg tror alle syntes det var en god ide.

Herudover kom Jan og spillede for os og det gav lidt ekstra stemning og dans samt et par konkurrencer hvor selv Mette måtte på gulvet.

Jeg tror mange syntes det har været en af de bedste julefrokoster der er holdt længe.

I løbet af aftenen blev ÅRETS LØBER OG ÅRETS TRÆNER kåret.

I år var det Mikael og Hanne der stod for kåringen af Årets løber.

ÅRETS LØBER 2017 RENÉ LEISTED

René bor på Amager men kører alligevel til Fløng for at træne

René er en rigtig hyggelig og social person og deltager gerne i såvel træningsture, motionsløb samt ferierejser i både ind- og udland.

Når Rene selv er kommet i mål til et løb, løber han ofte tilbage på ruten og hjælper klubkammerater i mål.

René er også en meget flittig fotograf til forskellige løbearrangementer og det har klubben stor glæde af.

René yder gerne en ekstra indsats for klubben. Senest er han til et DGI Crossløb mødt op en time før alle andre for at hjælpe med at uddele reklamer om Hedelands Naturtrail.

ÅRETS TRÆNER vælges af klubbens medlemmer.

ÅRETS TRÆNER 2017 ANJA THOMSEN

Anja er meget velforberedt, motiverende, engageret og altid smilende og i godt humør.

Anja giver gerne gode råd, erfaringer og fif videre til de andre løbere i klubben.

Anja er også meget opmærksom på, om der mangler hjælp på de andre løbehold og giver gerne en hånd med hvis der er behov.

Anja er også en af klubbens 2 core trænere der hver tirsdag sørger for øvelser der kan styrke løbernes core så skader kan minimeres.

STOR TILLYKKE TIL JER BEGGE

TILLYKKE TIL MICHAEL EMANUEL

Der blev hædret ved FHI´s nytårskur den 5. januar. Selv om Michael kun har været medlem af klubben siden januar 2017 sagde han ja til at være med i bestyrelsen og har nu også sagt ja til trænerjobbet.

Michael er altid positiv og glad og man bliver i godt humør af at være sammen med ham.

JOHN SCHUSTIN

John Schustin blev i 2017 nyt Æresmedlem i klubben – John har været med siden klubbens start og er nu en ivrig vandrer

HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Hedelandsløbet.

Løbet har været afholdt siden januar 1991

I 2017 deltog 2.202 løbere i gennemsnit 184 hver gang.

Har du ikke allerede købt et årskort til Hedelandsløbene kan du selvfølgelig nå det endnu.

For klubmedlemmer koster et årskort kun 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn til og med 14. år

Hver klub har i 2017 fået 9.805 kr.

STOR TAK TIL ALLE JER DER HAR HJULPET TIL VED HEDELANDSLØBENE I 2017 Hvor er det dejligt at I straks byder ind når jeg efterlyser hjælpere.

EN SÆRLIG TAK TIL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., BENTE OG ERIK FORDI I ALTID ER KLAR DEN FØRSTE SØNDAG I HVER MÅNED

HEDELANDS NATURTRAIL DEN 9. APRI L2017

Fløng Kondi og Tune Trim afholdt for 2. gang Hedelands Naturtrail

I alt 327 deltog i løbet på de 3 distancer 4, 10 og 21 km

Vi har et håb om 500 løbere men konkurrencen er stor – der er jo rigtig mange løb at vælge imellem.

Til hver klub er udbetalt 10.000 kr.

STOR TAK TIL ALLE HJÆLPERE DER STØTTER OP OM LØBET VED AT VÆRE POSTER PÅ RUTEN, UDLEVERE STARTNUMRE, TIDTAGNING MV.

EN SÆRLIG TAK TIL JESPER, FINN OG ERIK DER ER MED I ARBEJDSGRUPPEN.

Løbet afholdes igen den 15. april 2018 og den 31/3 kl. 9.00 fra Naturlegepladsens p-plads har Lennart arrangeret udlån af Salomon trailsko og løb på Naturtrailens ruter.

HEDELANDSDYSTEN 5. SEPTEMBER

I samarbejde med Høje-Taastrup kommune og TIK afholdt vi Hedelandsdysten den 27. august

Tak til alle hjælpere der var med til opmåling og markering af ruten lørdag og til jer der hjalp på dagen.

Især en stor tak til Jørn der er ansvarlig for løbet og Lars der også påtog sig et stort arbejde.

Desværre har kommunen nu lukket løbet da der var for få tilmeldinger.

Klubben har modtaget 14.000 kr. fra kommunen.

FIRMATOUREN DEN 9/6 2017

10 fra klubben havde meldt sig som hjælpere.

I år var vi ikke helt tilfredse med informationen omkring vores opgaver samt forplejningen

Klubben fik 3.000 kr. for arbejdet og vi var der fra kl. 14.15 til kl. 22.00

Herudover måtte vi rykke for pengene dem havde de glemt at sende og pengene kunne først sendes når vi havde sendt dem en regning.

UDVIKLING AF FLØNG KONDI

Den 29/11 var 7 fra klubben til møde i DGI omkring udvikling af klubben.

Meningen var at det skulle være sammen med andre klubber. Desværre havde kun 1 klub udover os meldt sig og de var ved at lukke klubben på grund af manglende opbakning til arbejdet fra klubbens medlemmer.

Mødet hos DGI resulterede blandt andet i det udsendte spørgeskema.

Desværre har tilbagemeldingerne fra jer været meget få men jeg må jo så konkludere at det betyder stor tilfredshed med klubben og trænernes arbejde.

Vi vil dog tale om kommentarerne på næste trænermøde og bestyrelsesmøde.

Fremover vil Mette og Jesper hver måned sætte et billede op i klubhuset som et Årshjul over hvad der sker i klubben – herudover fik de lavet en ny sang til julefrokosten. Tak til Leon for hjælpen.

Bestyrelsen arbejder selvfølgelig videre med udvikling af klubben og er du interesseret i at deltage er du meget velkommen. Der er brug for nye friske kræfter til at føre klubben videre.

FLERE TRÆNERE OG NYE BESTYRELSESMEDLEMMER

Klubben har en fantastisk trænergruppe men vi kan godt bruge flere til at løfte opgaven.

Prøv det – det vil også personligt give dig rigtig meget.

Du kommer selvfølgelig på alle de kurser du har behov for.

Tag en snak med en fra trænergruppen – du kan jo evt. afprøve rollen ved at være frontløber

Nyt frisk blod kan også bruges i bestyrelsen da vi er mange der har siddet der meget længe.

Du kan evt. i første omgang prøve at melde dig som suppleant når vi senere i dag har valg til bestyrelsen.

UDVIKLING AF FHI

FHI forretningsudvalg og Hovedbestyrelsen er også i gang med en udvikling.

FHI er ”støvet” og har længe trængt til en fornyelse.

Arbejdet resulterer blandt andet i en Fælles Foreningsdag i 2019. Nærmere info kommer senere

FHI Forretningsudvalget vil arbejde videre med en anden fordeling af arbejdsopgaverne.

Der vil blive et

Udviklingsudvalg – et arrangementsudvalg og et kommunikationsudvalg.

Al fornyelse kræver nye friske øjne så har du lyst til at være en del af en af arbejdet er du meget velkommen.

Mød op til Delegeretmødet torsdag den 22. marts og hør nærmere om de nye spændende ideer.

Der serveres en let anretning kl. 18.30 og mødet starter kl. 19.00

JEG VIL GERNE AFSLUTTE MED EN STOR TAK TIL BESTYRELSE OG TRÆNERE SAMT ALLE DER I ÅRETS LØB HAR HJULPET TIL VED VORES ARRANGEMENTER.

OGSÅ STOR TAK TIL LEON OG RENÉ FOR MANGE DEJLIGE BILLEDER

VI HAR EN DEJLIG SOCIAL KLUB HVOR ALLE ER GLADE FOR AT KOMME OG SÅDAN SKAL DET GERNE FORTSÆTTE.

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI

27. februar 2018 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi, tirsdag den 27. februar 2018

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne.

 1. Valg af dirigent
  Sven Jensen blev valgt til dirigent. Sven konstaterede, at der var indkaldt lovligt og rettidigt til generalforsamlingen.
 2. Valg af sekretær og 2 stemmetællere
  Jette Jacobsen blev valgt til sekretær.
  Vibeke Strube og Torben Henriksen blev valgt til stemmetællere.
 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede
  Stemmetællerne talte op, og der var 69 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Beretning til godkendelse
  Formanden Anni Bech aflagde beretning for året (2017) med billeder og statistikker af årets begivenheder.
  Ved årets udgang var vi 201 medlemmer. Dette er en fremgang på 13 løbere i forhold til sidste år.
  Lidt statistik viser, at vi er flere kvinder end mænd, der løber i Fløng Kondi, 27,7 % bor ikke i Hedehusene/Fløng området, og de fleste medlemmer er mellem 40 og 59 år.
  Vi har en stabil og god trænergruppe, som jævnligt deltager i kurser. Vi har i 2017 fået et hold 1 og 6, og 3 nye trænere (Camilla, Palle og Michael).
  Foruden hold 1-6 (løbegrupper) har vi også vandrehold og powerwalkere. Hver tirsdag har vi coretræning, og i april 2018 starter et nyløberhold op.
  Vi afholder jævnligt klubaftener og sociale arrangementer morgenmadsløb, klubmesterskab, juleløb, nytårsløb mv. og deltager i masser af fælles løb som f.eks. CPH Halvmarathon, Berlin Halvmarathon og DGI Crossløb
  Læs mere om det hele i formandens beretning
  Beretningen blev godkendt med klapsalver.
 5. Regnskab 2017 til godkendelse
  Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som er tilsendt alle, og som viste, at året var endt med et overskud på ca. 24.000 kr.
  Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsløb, Hedelandsdysten, Hedelands Naturtrail og kursustilskud fra kommunen.
  Der har været anvendt ca. 40.000 kr. på medlemsarrangementer.
  Regnskabet blev godkendt.
 6. Budget for 2018
  Derefter gennemgik Kirsten budgettet for 2018. Det viste et underskud på 19.200 kr.
  Der er afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, indretning af klubhus og medlemsarrangementer. Der er afsat 89.000 kr. til dette.
  Hedelands Naturtrail forventes at kunne løbe rundt med et lille overskud på 5.000 kr. og Hedelandsløb med overskud på 9.000 kr.
  Vi modtager desuden medlemstilskud og kursustilskud fra kommunen.
  Budgettet blev godkendt.
 7. Indkomne forslag
  Der var ingen indkomne forslag.
 8. Valg
  Formand
  Anni Bech var på genvalg og blev genvalgt.Øvrige bestyrelsesmedlemmer
  Michael May Yde – ønskede ikke genvalg.
  Frank Kristiansen – ønskede ikke genvalg
  Lars Jespersen og Michael Emanuel ønskede begge at stille op som bestyrelsesmedlemmer og modtog valg.Valg af suppleanter
  Bente Petersen – ønskede ikke genvalg.
  Steen Guldbæk Væde – var på genvalg og blev genvalgt.
  Mette Emanuel ønskede at stille op som suppleant, og modtog valg.
 9. Eventuelt
  Anja Thomsen spurgte ind til OK benzinkort, da hun var i tvivl om de virkede, så vi får tilskud.
  Kirsten Terp kunne fortælle, at det gjorde de, og der pt. var 6-7 kort i brug.
  Pt. har vi 126 kr. tilgode (fra oktober 2017), som bliver udbetalt efter ½ år (fra oktober 2017).
  Generalforsamlingen sluttede omkring kl. 20.00 og der blev serveret smørrebrød, franskbrød og ost, samt øl/vand til de fremmødte.
28. februar 2017

Den 28. februar 2017 afholdte klubben generalforsamling i kantinen på Fløng Skole.

Der var deltagelse af 758 medlemmer, et flot fremmøde.

Beretning og referat fra generalforsamlingen finder du på nedenstående link.

1. marts 2016 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 1. MARTS 2016

Fløng Kondi er i en rigtig god og positiv udvikling

Ved årets udgang var medlemstallet 192 hvilket er en fremgang på 9 medlemmer i forhold til

2014.

Af de 192 medlemmer er 15 power walkere hvilket er uændret i forhold til 2014. At vi stadig

har Power walkere skyldes Kirsten og Bente – uden jeres indsats var der ingen power walkere

i klubben. I skal have stor tak.

Ældste aktive medlem er Ruth på 81 år – i alt har klubben 13 medlemmer over 70 år hvoraf de

fleste stadig er godt løbende.

I den anden ende af aldersskalaen har vi 23 medlemmer under 25 år

– den yngste er Emil Baagøe på 11 år.

1. TRÆNERE

I 2015 har vi haft en rigtig god og stabil trænergruppe

6 kortdistancetrænere og 5 aktive langdistancetrænere

Klubben prioriterer trænerkurser højt, da det både fremmer glæden ved at være træner, er med

til at udvikle klubben og gør træningen sjovere for alle.

I marts måned deltog en gruppe trænere i et kursus omkring det nye koncept ”LØB MED”

Kurset har gjort træningen sjovere og anderledes og flere NYløbere er blevet i klubben.

2 trænere deltog på et DAF kursus om træning til Halvmaraton i København september 2015.

Kurset gav også langdistancetrænerne input til ny og inspirerende træning.

Der er løbende rigtig meget ros til træningen hvilket også viser sig ved et stort fremmøde og

fremgang i antallet af medlemmer.

STOR ROS OG TAK til alle trænere fordi I stiller op hver gang og sørger for god og effektiv

træning til klubbens medlemmer.

2. CORE TRÆNING

Core træning er blevet en meget vigtigt del af klubbens træning for at undgå løbeskader, og vi

er så heldig at Anja og Henny på skift har sørget for at alle har haft mulighed for at coretræne

en gang om ugen og blive bedre løbere.

Vi har i vinter haft den gamle gymnastiksal hver tirsdag fra kl. 17.30 – 18.00

Klubben har investeret i måtter så du ikke skal ligge på gulvet.

Det er plads til flere så mød op tirsdage kl. 17.30 vi fortsætter enten i gymnastiksalen eller

udendørs når vejret er til det.

3. KLUBAFTENER

I 2015 har der været afholdt 2 klubaftener

21. april kom Henrik Lund Jensen og fortalte om Den sunde krop i Bevægelse – 51 deltog.

Den 17/11 holdt Jerk Langer et foredrag om Det gode Liv.

68 medlemmer deltog i en inspirerende og underholdende aften

Side 1 af 1

4. KLUBMESTERSKAB (19/9 2015)

En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET der i år for første gang

blev afholdt en lørdag.

Vi låner Skihytten og i år blev klubmesterskabet afholdt den 19. september.

Selv om det er ændret til en lørdag i stedet for en hverdagsaften blev ingen snydt for hverken

klubmesterskabsburgere eller lagkage.

KLUBMESTER 2015 blev Helle Andreasen der forbedrede sin tid med 12,5%

Nr. 2 var Ömer Güclü der forbedrede sin tid med 12,45% og nr. 3 blev Jonathan Hansen

Der forbedrede sin tid med 11,39%. FLOT LØBET

Helle har kun været medlem af klubben i et år og startede som helt nybegynder så hun har

virkelig gjort en indsats for at blive bedre. Helle trænede sig først op til at kunne løbe 5 km og

siden 10 km som hun gennemførte til et TIK løb. Helle er en fighter og stor respekt for hendes

gå på mod. Klubmesterskabspokalen er helt velfortjent.

5. DIVERSE LØB 2015

I 2015 har klubbens medlemmer igen deltaget i rigtig mange løb både i Danmark og

udenlands.

Jeg kan bl.a. nævne Københavns maraton, Solrødløbet, Esrum Sø Rundt, Berlin halvmaraton

CPH halvmaraton, BT halvmaraton, Vikingesporet, Eremitageløbet, Kalkmineløbet,

Gribskovløbet, H.C. Andersen maraton, Holger Danske Halvmaraton, Kvindeløb og Stafetløb

i Roskilde.

I januar 2015 var 5 fra klubben på Gran Canaria hvor vi først løb halvmaraton eller 10 km og

efterfølgende brugte nogle dage på at vandre. Det var en rigtig dejlig tur med mange

fantastiske og indimellem lange vandreture. Lily syntes dog der var for lidt tid til shopping.

I marts deltog 13 i Berlin halvmaraton hvilket er en årlig tradition i klubben.

I maj var vi 9 samt en hepper der efter reklame fra Mikael deltog i Kalkmineløbet – et rigtig

godt løb hvor vi løber igennem Mønsted og Daubjerg kalkgruber. Løbet var incl. øl og

fedtemadder i Daubjerg kalkgrube. Løbet kan varmt anbefales

Den 23. august havde vi 3 i klubben der gennemførte en Ironman i København. Selvfølgelig

var klubben inde og heppe. Stor tillykke til John, Claus og Karin for jeres kæmpepræstation.

Den 19/9 deltog Anne-Marie og undertegnede i det første X-terra Swim run i Danmark.

Vi løb i terræn og svømmede i Fussingsø og Gudenåen. Vi løb 8 gange og var i vandet 8

gange – det blev til i alt 32 km løb og 5,5 km svømning.

Det var bare en helt fantastisk oplevelse.

I oktober var 5 fra klubben i Lissabon og løbe hel- og halvmaraton. Dejligt løb og igen mange

gode oplevelser.

6. LØB MED

Tina, Jette, Frank, Henny, Hanne og Käthe gjorde alle en stor indsats i forbindelse med

opstart af LØB MED – et nyt DGI koncept.

Alle deltog i en kursusdag i marts måned og det gav rigtig mange nye og inspirerende

træningsinput.

Side 2 af 1

Det skulle også have givet kontakter til andre klubber men desværre deltog meget få klubber i

LØB MED konceptet så det blev ikke til noget.

Vi startede op i marts måned men desværre kom der ikke så mange nye løbere som vi havde

håbet – men rigtig mange af vore egne løbere deltog og syntes det var sjov træning

LØB MED træningen blev afsluttet den 20/6 2015 med en FOTOSAFARI i Hedeland. En

hyggelig dag hvor der blev trænet lidt anderledes.

Fotosafarien blev afsluttet med diplom til alle deltagere og morgenbrød.

7. MORGENMADSLØB

I 2015 har vi haft morgenmadsløb 6 forskellige steder. Vi har løbet fra Naturlegepladsen,

Hakkemosen, Boserup, Amager Strand, Solrød og Dyrehaven. Løbene har været arrangeret af

Anni, Peter, Mette samt Rene og Elisabeth

Det har været en stor succes og vil blive gentaget igen i 2016 hvis flere melder sig som

arrangør. Indtil nu har kun Jette og Finn budt ind med en dato

Alle er meget velkomne til at arrangere et morgenmadsløb – du bestemmer selv hvor vi skal

løbe og sørger for morgenbrød.

8. DGI CROSSLØB

I samarbejde med DGI afholdt vi crossløb i Hedeland for første gang den 10. januar 2015.

Det var en succes og arbejdsgruppen valgte at sige ja til at være med igen i 20015/2016

I 2015/16 vedtog bestyrelsen at betale halvdelen af deltagergebyret og i alt 37 fra klubben

tilmeldte sig de 4 crossløb. Løbene er afholdt den 14/11 i Ringsted, den 5/12 i Holbæk, den

9/1 i Hedeland og den 30/1 i Kalundborg.

Løbene har været en succes og det har været rigtig hyggeligt i løbet af vinteren at kunne være

sammen om at deltage i de 4 løb. Alle har haft mulighed for at være med da distancerne var 3,

6 eller 9 km.

2 fra klubben kom på podiet idet de vandt deres aldersklasse. STOR Tillykke til Anja og

Karen der fik overrakt en medalje i Kalundborg den 30/1

STOR tak til arbejdsgruppen for jeres store indsats i forbindelse med Crossløbene i Hedeland

Mette, Peter, Finn og Mikael og John.

Til løbet i januar 2016 havde John gjort en rigtig stor indsats med opmåling af nye og

fantastiske ruter – de var vist også hårde.

Tak til John fordi du har påtaget dig opgaven med fremover at være ansvarlig for DGI

Crossløbene.

9. NØGENLØB (27/10 2015)

For anden gang arrangerede vi et ”Nøgenløb” i Hedeland med start fra Skihytten.

Løbet var arrangeret på en flot og måneklar aften. Kravet var at man hverken måtte have lys

eller ur med. Enkelte forstod ikke helt konceptet Kurt Spurt

Vi løb i flere grupper og efterfølgende var der dejlig hjemmelavet suppe i Skihytten lavet af

Mette, Käthe og Kurt

I 2016 regner jeg med at alle følger reglerne og prøver hvordan det er ikke at være afhængig

af et ur.

Du må så sjusse dig frem til hvad du vil skrive på Endomondo – eller lad være med at notere

din træning en enkelt gang.

Side 3 af 1

10. RECEPTION JUBILÆUM

Klubbens 25 års jubilæum blev fejret med en reception den 3. maj

Til receptionen var der champagne, dejlig lagkage samt kaffe/the

Der blev udnævnt 5 æresmedlemmer der alle har været med fra klubbens start.

Hans, Birger, Finn, Lily og Anni

STOR TILLYKKE TIL VORES KLUB MED DE 25 ÅR.

11. JUBILÆUMSFEST

30. maj holdt vi i anledning af jubilæet en fest på Ishøj Vandrehjem.

Der var efterlyst personer der ville indgå i en arbejdsgruppe der skulle være med til at

arrangere festen.

HVOR MANGE MELDTE SIG – 1

STOR TAK til Torben der sammen med undertegnede planlagde festen.

69 medlemmer og ægtefæller deltog i en rigtig hyggelig jubilæumsfest.

Vi startede eftermiddagen med kaffe og æblekage hvorefter alle i grupper vandrede en tur og

løste forskellige opgaver. Blandt andet skulle hvert hold skrive en sang til om aftenen.

Festmiddagen var med dejlig mad, taler, sange og underholdning og aftenen sluttede med

musik og dans.

En dejlig jubilæumsfest som jeg håber vil blive husket

12. JULELØB DEN 19. DECEMBER

Det årlige JULELØB afholdes altid den sidste lørdag inden jul.

I år besøgte vi

Lennart og Ann

Finn og Jette

Helle

Anja og Allan

Kirsten N, Anette og Lene samt Stine

Der blev serveret meget forskelligt både rødbedeshot, ingefærshot, tebirkes, æbleskiver,

julesmåkager, gløgg, kransekage og champagne

Efterfølgende spiste vi morgenmad sammen i kantinen.

En superhyggelig dag der selvfølgelig kun kan gennemføres fordi klubbens medlemmer

inviterer.

STOR TAK TIL JER VI MÅTTE BESØGE.

13. NYTÅRSLØB DEN 31/12

Årets sidste arrangement var som sædvanlig Nytårsløbet den 31. december hvor vi efter løb

ønsker hinanden godt nytår med champagne og kransekage.

14. JULEFROKOST 23. JANUAR

Julefrokosten blev som sædvanlig afholdt i januar måned i Reerslev Forsamlingshus og i år

deltog 55 klubmedlemmer.

Alle møder op festklædte og i godt humør medbringende en dejlig ret til vores store ta selv

julebord.

I år havde bestyrelsen besluttet at der skulle lidt ekstra underholdning til og hyret Rikke fra

Festdans til at komme og danse Line Dans med os. Rikke formåede at få næsten alle på

dansegulvet.

Indslaget var en rigtig god ide, idet det satte lidt gang i festen så folk blev på dansegulvet.

I løbet af aftenen blev ÅRETS LØBER OG ÅRETS TRÆNER kåret.

Side 4 af 1

Årets løber kåres af sidste og forrige års ÅRETS LØBERE og i år var det Steen og Peter der

stod for kåringen.

ÅRETS LØBER 2015 BLEV MIKAEL YDE

Mikael blev medlem af klubben den 1. oktober 2013 i forbindelse med træning til VM i

halvmaraton.

Mikael er altid positiv, smilende og i godt humør. Han er god til at snakke med alle, sprede

hygge og er vellidt blandt klubbens medlemmer.

Selv om Mikael er forholdsvis ny er han medlem af bestyrelsen og med i

planlægningsgruppen omkring DGI crossløbene

ÅRETS TRÆNER vælges af klubbens medlemmer og er den træner der får flest stemmer.

Samtidig med indstillingen skal man begrunde valget.

I år blev CHARLOTTE FABRIN valgt som ÅRETS TRÆNER

Charlotte er social, altid i godt humør og klar med en frisk kommentar. Charlotte forstår at

motivere og hun sørger for varieret træning og kommer med nye og spændende

træningsmetoder.

Charlotte er rigtig god til at annoncere træningen på facebook og gør det på en måde der gør

en nysgerrig på hvad træningen indeholder.

STOR TILLYKKE til Mikael og Charlotte.

15. HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Hedelandsløbet. Løbet har været afholdt siden januar 1991.

I 2015 deltog i alt 2.164 løbere hvilket er 180 løbere i gennemsnit.

I 2014 var der gennemsnitlig 189 løber så en lille tilbagegang i forhold til 2014 men stadig en

fremgang i forhold til 2013 hvor der i gennemsnit var 166 løbere.

Der kommer hver gang nye løbere der aldrig har været i Hedeland før.

Løbet gør at vi er kendt i området og jeg tror det hjælper os med både at få nye medlemmer

og deltagere til de løb vi arrangerer i Hedeland.

Den 3. januar i år fejrede løbet sit 25 år jubilæum. 375 deltog hvilket er rekord. Der blev holdt

taler af formanden for I/S Hedeland Liselott Blixt samt borgmester Michael Ziegler og Joy

Mogensen. Der var lang kø for at tilmelde sig og så mange at desværre ikke alle kunne høre

talerne. Efter løbet var der kaffe, cacao og kringle.

JEG VIL GERNE SIGE STOR TAK TIL DE HJÆLPERE HAR HJULPET TIL VED

HEDELANDSLØBENE I 2015 UDEN JER KAN VI IKKE AFHOLDE LØBET.

ISÆR SKAL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., BENTE OG ERIK HAVE EN SÆRLIG

TAK FOR HJÆLPEN

16. HEDELANDS BJERGLØB

Fløng Kondi og Tune Trim har i 23 år arrangeret HEDELANDS BJERGLØB.

Fra Fløng Kondi har undertegnede, Erik, og Jesper deltaget i arbejdsgruppen.

Deltagerantallet har været faldende de sidste år og da der har været store udgifter til især

tidtagning besluttede arbejdsgruppen at det var sidste gang vi ville afholde løbet.

Vi har brugt rigtig mange timer på løbet incl. opsætning og nedtagning af rute samt kørsel af

rigtig mange ting til Skihytten. I 2015 deltog 412 løbere

Arbejdsgruppen har besluttet i stedet at arrangere HEDELANDS NATURTRAIL med start

fra Tune Hallerne. Vi laver et billigere løb da der ikke vil være chiptidtagning.

Side 5 af 1

Vi håber alle vil tage godt imod det nye løb og forhåbentlig kommer der mange løbere.

Løbet afholdes den 10. april med første start kl. 9.00

Vi skal bruge i alt ca. 40 hjælpere på dagen og jeg vil opfordre alle fra klubben der har

mulighed for at melde sig.

Vi skal også bruge hjælpere lørdag den 9. april til opsætning af ruterne.

På dagen skal der bruges hjælpere til udlevering af startnumre, eftertilmeldinger, tidtagning,

post på ruterne, speaker, cykle eller løbe ruterne igennem inden løbets start samt indsamling

af ruterne efter løbet.

Der er en tidsgrænse på 3 timer så det bliver ikke en lang dag som til Bjergløbet.

Lørdag og søndag vil der være forplejning til hjælperne.

Jeg håber I vil støtte op om løbet. Jeg sender en liste rundt og vil opfordre jer til at skrive jer

på som hjælpere i dag.

Vi vil gerne vise jer ruterne.

Den 12. marts løber vi fra Naturlegepladsen kl. 9.00 – distancen er ca. 12 km. Kan afkortes

Den 19. marts mødes vi på Parkeringspladsen ved Hallen i Tune – distance ca. 10,7 km

Der vil begge dage være morgenbrød efter løbet den 12. på Naturlegepladsen og den 19. i

Tunes klubhus.

Tilmeld dig på facebook eller send mig en mail.

Medbring selv kaffe/te

Vi vil lave en video som reklame for løbet. Den skal optages når vejret er godt evt. en fredag

kl. 15.00. Jeg melder dato og tidspunkt ud – måske med kort varsel – og håber mange har

mulighed for at komme.

17. HEDELANDSDYSTEN 5. SEPTEMBER

I samarbejde med Høje-Taastrup kommune afholdt vi for første gang Hedelandsdysten den 5.

september. Vejret kunne have været bedre men ellers et vellykket arrangement.

Tak til alle hjælpere der var med til opmåling og markering af ruten fredag eftermiddag og til

jer der hjalp til på dagen.

Under løbet var der nogen der syntes det var sjovt at vende et skilt og det resulterede desværre

i at nogle løb forkert. I år vil ruten ikke gå via stationen da der kommer for mange mennesker.

Vi har igen i 2016 sagt ja til i samarbejde med kommunen, spejderne og TIK at arrangere

løbet.

På sigt er det meningen at kommunen vil overlade ansvaret for løbet til Fløng, TIK og

spejderne

Jørn har allerede opmålt en ny rute til Hedelandsdysten der i år afholdes den 21. august. Noter

allerede nu datoen da vi får brug for din hjælp

Jørn har endvidere lovet at være tovholder på opgaven i 2016

STOR TAK JØRN

18. FREMTID

Vi skal fortsat udvikle klubben til gavn for alle medlemmerne. Til det skal vi bruge jeres input

så sidder du og brænder inde med gode ideer eller ønsker til løb og arrangementer er du altid

meget velkommen til at sige det til et bestyrelsesmedlem eller sende mig en mail.

Du er også velkommen til at igangsætte nye initiativer efter en drøftelse med bestyrelsen – vi

bakker dig gerne op med den nødvendig hjælp.

Vi er altid meget åbne overfor nye ideer – mød evt. op til et bestyrelsesmøde og fremlæg din

ide.

Side 6 af 1

Alle trænere har været på en fælles kursusdag den 6. februar i år og der kom mange nye gode

ideer frem som trænerne skal arbejde videre med. Hvis der er behov afholdes der yderligere

en kursusdag senere på året

Trænerne vil efter generalforsamlingen fortælle lidt om den nye træning i klubben.

Bestyrelsen har også brug for at udvikle klubben og sig selv så det tager vi fat på i efteråret i

samarbejde med DGI

KLUBLOKALE

Bestyrelsen har igennem lang tid drøftet mulighederne for et større klublokale med Peter

Christansen, Idrætsfaglig leder i Høje-Taastrup Kommune.

Vi kan ikke være i de nuværende lokaler og en stor del af jer kommer ikke indendørs selv på

de kolde vinteraftener.

Men nu sker der noget – Peter har lovet at der senest 1. maj bliver revet 2 vægge ned i

klubhuset så vi får et større lokale hvor vi forhåbentlig kan være.

Vi bliver de primære brugere af lokalet – Lokalet kan dog kan lånes til andre via

svømmehallen når vi ikke benytter det.

Svømmehallen er ansvarlig for at udlånte lokalerne afleveres igen rengjorte.

Jeg glæder mig rigtig meget til et større lokale som jeg håber vi kan få det indrettet så det

bliver rigtig godt.

Har du lyst til at være med i en lille indretnings arbejdsgruppe så send mig en mail.

Vi har afsat penge i budgettet hvis der skal anskaffes lidt nyt.

Vi får også adgang til en overdækket terrasse bag køkkenet. Peter lovede endda en låge ind

udefra – men lad os nu se – træerne vokser ikke ind i himlen.

Jeg håber næste grillaften kan holdes på vores egen terrasse.

STOR TAK TIL BESTYRELSEN, TRÆNERE, CORETRÆNERE OG ALLE

DER HJÆLPER TIL VED VORES ARRANGEMENTER.

UDEN FRIVILLIGE DER GERNE GIVER EN HÅND MED KAN EN KLUB IKKE

OVERLEVE.

OGSÅ EN TAK TIL ALLE MEDLEMMER FOR JERES STORE OPBAKNING TIL

KLUBBENS ARRANGEMENTER.

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI MED MANGE

GODE LØBETURE OG SOCIALE ARRANGEMENTER

1. marts 2016 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 1. marts 2016

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne

 1. Valg af dirigent:
  Stefan Andersen blev valgt til dirigent. Stefan konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til
  generalforsamlingen, ved annoncering i Lokalavisen Taastrup den 16. februar 2016.
 2. Valg af sekretær og stemmetællere:
  Tina Steinbach blev valgt til sekretær. Henny Krogh og Jette Jørgensen blev valgt til stemmetællere.
 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede:
  Stemmetællerne talte op, og der var 70 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Beretning til godkendelse:
  Formand Anni Bech aflagde beretning for året – i år med billeder af årets begivenheder. Ved årets udgang var vi 192 medlemmer. Det er en fremgang på 9 løbere i forhold til sidste år – Powerwakerne er uændret 15 medlemmer. Yngste medlem er 11 år og ældste medlem er 81 år. Vi har 6 kortdistance trænere og 5 langdistance trænere. Læs mere om det hele i formandens beretning. Beretningen blev godkendt.
 5. Regnskab til godkendelse:
  Kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et underskud på ca 5 t.kr. Klubben har tjent penge på bl.a. Hedelandsdysten og Hedelands Bjergløb. Der har været anvendt ca. 69 t.kr. på medlemsarrangementer. Regnskabet blev godkendt.
 6. Budget for det kommende år:
  Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viste et underskud på ca. 43 t.kr.
  Der er afsat midler til udvikling af trænergruppen og bestyrelsen, Indretning af nye klublokaler og medlemsarrangementer. DGI Crossløb forventes at give et overskud på ca. 1 t.kr. Hedelands Naturtrail forventes at kunne løbe rundt uden hverken over- eller underskud. Hedelandsdysten er budgetteret til at give et overskud på ca. 5 t.kr. Vi modtager tilskud fra kommune til trænerkurser. Budgettet blev godkendt.
 7. Indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag.
 8. Valg:
  Formand:
  Anni Bech blev genvalgt som formand.
  Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Michael May Yde og Frank Kristiansen blev begge genvalgt.
  Suppleanter:
  Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde blev begge genvalgt.
 9. Eventuelt:
  Der var spørgsmål om klubben kunne overveje at kunne modtage betalinger via Mobilepay. Dette bliver undersøgt.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00 og der blev serveret smørrebrød, øl og vand til de fremmødte.

3. marts 2015 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 3. MARTS 2015

Det har igen været et godt og udviklende år for Fløng Kondi

Ved årets udgang var medlemstallet 183 hvilket er en nedgang på 2 medlemmer i for hold til 2013.

Af de 183 medlemmer er 10 medlemmer 70 år og derover og 24 mellem 60 og 69 år.

I den anden ende har vi 27 medlemmer under 25 år – de yngste 6 medlemmer er alle

11 år.

Klubbens ældste aktive medlem er Ruth Breilev der fyldte 80 år i november måned og stadig

løber halvmaraton.

I klubben er der fortsat en lille gruppe på 15 power walkere.

At der stadig er power walkere i klubben skyldes Kirsten og Bente der med deres aktive indsats

formår at fastholde gruppen. STOR TAK for jeres indsats.

TRÆNERE

Igen i 2014 har vi haft en god og stabil trænergruppe.

Til 5 km løberne og nybegynderne har Jørn Aarenstrup igen været en god og stabil træner som han

har været gennem flere år.

Jørn har nu desværre meddelt at han stopper som træner da han er holdt op med at arbejde.

Vi har også haft Tina og Jette der skal have en stor tak for deres træning af 10 km gruppen.

Med jeres optimistiske, venlige, positive og glade måde at være på har I formået at

fastholde en stor og stabil gruppe løbere der gerne kommer til jeres træning. STOR ROS TIL JER.

I forbindelse med VM træningen fik klubben også en stor gruppe trænere der gør et fantastisk

arbejde med træning og træningsplanlægning.

Jeg ved at rigtig mange medlemmer er glade for jeres træning og gerne kommer langvejs fra

for at være med i klubben. Vi har medlemmer fra bl.a. Amager, Roskilde, Albertslund, Gadstrup

og Solrød.

STOR ROS OG TAK til alle trænere fordi I stiller op hver gang

og stor tak for super god og effektiv træning.

CORE TRÆNING

Core træning er meget vigtigt for at undgå løbeskader, og klubben er så heldig at 2 løbere har

sagt ja til på skift at lave core træning.

Vi har i vinter haft den gamle gymnastiksal fra kl. 17.30 – 18.00 og Anja og Henny har på skift

stået for den hårde og effektive træning.

Det er også plads til dig så mød op tirsdage kl. 17.30 vi fortsætter hele vinteren i gymnastiksalen.

TRÆNERKURSER

Klubben prioriterer trænerkurser højt, da det både fremmer glæden ved at være træner, er med til

at udvikle klubben og gør træningen sjovere for alle.

I 2014 har vi sendt trænere på

DAF trænerkursus

Samt temakurserne:

Supermotionisten

CrossGym

Puls og Test

Løbets psykologi

VM TRÆNING

I samarbejde med DAF startede vi VM træning den 1. oktober 2013

Vi afsluttede træningen med at 49 klubmedlemmer gennemførte halvmaraton i København

den 29. marts 2014. For nogle var det deres første halvmaraton og jeg er sikker på at

alle havde en fantastisk dag.

Om aftenen havde vi bestilt bord i ”det røde hus” hvor vi sammen fejrede løbet.

En god dag som jeg tror rigtig mange husker tilbage på med glæde.

Heldigvis valgte rigtig mange af VM løberne at fortsætte i klubben

JUNIORER

Steen og Helle har i fællesskab trænet juniorgruppen gennem flere år.

Desværre er Helle flyttet så Steen har nu opgaven alene.

Antallet af juniorer er faldende, idet der er rigtig mange andre tilbud til denne gruppe.

Det er for lidt med en træner så jeg håber der er en anden der har lyst til at hjælpe Steen.

Tal gerne med Steen om hvad opgaven går ud på.

Lige p.t. holder juniortræningen vinterpause

TRI-TRÆNING

Klubben har ikke speciel tri træning. Men vi har en facebookgruppe hvor vi aftaler

fællestræning – især når vi svømmer åben vand sammen. Har du lyst til at deltage så bliv medlem

af facebookgruppen ”Fløng Kondi Tri”

Vi har også en facebookgruppe hvor der aftales lange cykelture og den hedder

”Husk madpakken”.

Flere fra klubben har i 2014 lavet både hele- og halve ironman og flere har de samme planer

i 2015.

Det kan anbefales at alle udover løb også dyrker anden form for sport fordi kombineret

træning giver færre skader.

ARRANGEMENTER I 2014

I 2014 har klubbens medlemmer igen deltaget i rigtig mange løb.

Både hel- og halvmaraton men også stafetløb i Roskilde og Glostrup med madpakke og ”ribena”.

Kvindeløb i Roskilde hvor vi efterfølgende spiste sammen på Ros Torv. Superhyggelig aften.

Flere skulle løbe deres først 10 km, men Tina følte sig lidt snydt bagefter da hendes ur

ikke viste 10 km.

Der kan nævnes mange andre løb bl.a. Københavns maraton, Solrødløbet, Esrum Sø Rundt,

Powerrade, BT halvmaraton, Vikingesporet, Eremitageløbet, Hjerl Hede, Gribskovløbet,

H.C. Andersen maraton og Holger Danske Halvmaraton.

Herudover har der være 5 morgenmadsløb forskellige hyggelige steder arrangeret af

trænerne på skift.

Det har været en stor succes og vil blive gentaget igen i 2015

Alle er selvfølgelig velkommen til at byde ind og arrangere et morgenmadsløb. Du skal bare

finde et sted vi kan løbe og købe morgenbrød.

Som sædvanlig afholdt vi også en grillaften sidst i juni måned – det er altid en hyggelig

aften hvor hele familien kan deltage.

Som noget nyt arrangerede klubben i 2014 et ”Suppeløb” med start ved Skihytten.

Kravet var at man ingen lys måtte have med så der blev løbet i mørke i 2 grupper i Hedeland.

Efter løbet var der dejlig hjemmelavet suppe i Skihytten.

Det var en succes så løbet afholdes igen i 2015 og vi har fundet en dato hvor der skulle være

næsten fuldmåne.

I 2015 bliver det forbudt både at have lys, ure og at snakke.

KLUBMESTERSKAB

En af klubbens store årlige arrangementer er KLUBMESTERSKABET

der blev afholdt fra Skihytten den 9. september

Det er en aften hvor rigtig mange af klubbens medlemmer møder op så efterhånden kniber

det med pladsen.

Måske er det de efterfølgende Klubmesterskabsburgere og kagen der trækker.

KLUBMESTER 2014 blev Tina Steinbach der forbedrede sin tid med hele 36%

Tina har igennem lang tid gjort en stor indsat for at blive bedre så titlen var helt velfortjent.

Nr. 2 var Helle der havde forbedret sin tid med 32% og nr. 3 blev Steen med en forbedring på 25%

Da det kniber med tiden om aftenen har bestyrelsen besluttet at klubmesterskabet i 2015

afholdes en lørdag.

KLUBAFTENER

I 2014 har der været afholdt 2 klubaftener

En i maj måned om Løbeskader og forebyggende træning ved DAF

En i november måned hvor løbecoach Nicholas Feltsen skulle have holdt et inspiratonsforedrag.

Desværre meldte han fra i allersidste øjeblik men aftenen blev heldigvis reddet af Jimmy

Jespersen der tilbød at komme med hjertestartere som vi kunne afprøve.

En meget lærerig aften. Tak til Jimmy.

JULELØB

Det årlige JULELØB afholdes altid den sidste lørdag inden jul.

I år besøgte vi Annette og Lars, Ulla, Leon og Henny, Tina, Kirsten – Annette og Lene

og Jesper. Tusind tak for dejlig forplejning undervejs der var både hjemmebag, gløgg, frugt,

risengrød og suppe.

Løbet afsluttes altid med morgenbrød og en enkelt til halsen i kantinen og vi ønsker hinanden

god jul.

En superhyggelig dag der selvfølgelig kun kan gennemføres fordi klubbens medlemmer inviterer.

STOR TAK TIL JER VI MÅTTE BESØGE.

Årets sidste arrangement er Nytårsløbet den sidste løbedag inden nytår hvor vi ønsker

hinanden godt nytår med et glas champagne og kransekage.

ÅRETS JULEFROKOST

Julefrokosten afholdes altid i januar måned og i år var det den 17. januar i Reerslev

Forsamlingshus.

Vi er rigtig glade for at kunne holde frokosten i forsamlingshuset hvor vi har det hele for

os selv.

Det er altid en fornøjelse at møde klubbens medlemmer festklædte og i højt humør til

julefrokosten.

Det eneste problem er at jeg næsten ikke kan råbe jer op så meget gang er der i snakken helt

fra start men hyggeligt er det.

En af aftenens indslag er kåring af ÅRETS LØBER.

Årets løber kåres af sidste og forrige års ÅRETS LØBERE og i år var det Steen og Jesper

der stod for kåringen.

ÅRETS LØBER blev helt velfortjent PETER HANSEN der blev tildelt prisen for sin altid

venlige, positive, opmærksomme, lyttende og empatiske måde at være på. En rigtig god

kammerat der gerne går forrest og deler ud af sin viden til glæde for alle i Fløng Kondi.

Der var lange klapsalver fra klubbens medlemmer over kåringen så jeg tror alle var enige i

de flotte ord til Peter.

Da klubben har fået en gruppe rigtig gode og aktive trænere havde bestyrelsen besluttet for første

gang også at kåre ÅRETS TRÆNER.

Årets træner blev fundet ved at klubbens medlemmer skulle stemme på den træner de

syntes det skulle være og samtidig begrunde valget.

Da vi allerede har 2 vandrepokaler i klubben blev det besluttet at vandre pokalen til

ÅRETS TRÆNER skulle være anderledes. Erik har derfor lavet en flot sokkel og Annis gamle

løbesko er sat ovenpå og blevet guldfarvet.

Der var stor enighed i indstillingen til ÅRETS TRÆNER 2014 og det blev helt

velfortjent PETER HANSEN.

Peter meldte sig som træner i efteråret 2013 i forbindelse med træningen til VM halvmaraton.

Efterfølgende har Peter været på trænerkurser og dygtiggjort sig til en supergod træner

som alle er meget glade for.

Om Peter siger klubbens medlemmer:

Årets træner er helt fantastisk, han laver sjov, afvekslende og hård træning og alle kan være

med.

Årets træner sørger altid for at alle bliver samlet op og spørger om alle er OK.

Årets træner løber ofte op i front for at sikre sig at de forreste kender ruten og tilbage til de sidste

for at sikre at alle er med.

Årets træner er altid engageret, motiverende, velforberedt, glad og imødekommende.

STOR TILLYKKE TIL PETER MED DE 2 TITLER DET ER HELT VELFORTJENT.

HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Hedelandsløbet. Løbet har været afholdt siden januar 1991.

I 2014 deltog i alt 2.262 løbere hvilket er 189 løbere i gennemsnit.

I 2013 var der i gennemsnit 166 løbere.

Der har således været fremgang i antallet af løbere. Der kommer hver gang nye løbere der aldrig

har været i Hedeland før så undertiden bliver de meget overrasket over terrænet.

I 2014 har vi fået bevilget penge af Høje-Taastrup kommune til renovering af vores skilte

i Hedeland. Erik har lavet et stort arbejde med renoveringen og jeg syntes resultatet er

blevet rigtig godt.

STOR TAK TIL ERIK

JEG VIL OGSÅ GERNE TAKKE DE HJÆLPERE DER MØDER OP HVER MÅNED

OG SØRGER FOR AFVIKLING AF LØBET. UDEN JER KUNNE LØBET IKKE

GENNEMFØRES.

ISÆR SKAL GERT, KIRSTEN T., KIRSTEN N., BENTE OG

ERIK HAVE EN SÆRLIG TAK

Men hvor ville det være nemmere hvis jeg ikke hver måned skulle efterlyse hjælpere men at

klubbens medlemmer på skift selv meldte sig. Jeg prøver at hænge en seddel for resten af

året op i klubhuset som du kan skrive dig på de måneder du kan hjælper.

HEDELANDS BJERGLØB

Fløng Kondi og Tune Trim arrangerer hvert år i april måned HEDELANDS BJERGLØB.

Fra Fløng Kondi deltager undertegnede, Erik, Lily og Jesper i arbejdsgruppen

Det er et stort arrangement og vi starter planlægningen allerede i september måned.

I 2014 var 383 tilmeldt løbet en nedgang i forhold til 2013 på 127 løbere.

Løbet gav derfor et underskud på 5.500 kr.

Tidtagning er rigtig dyrt og vi har en 3 årig aftale med Events4u.

Desværre har de slet ikke levet op til vores forventninger de sidste par år så når aftalen udløber

I 2015 bliver det ikke Events4u vi bruger igen.

Løbet afvikles for 21. gang den 19. april 2015 måske for sidste gang.

Giver løbet ikke overskud i 2015 vil det blive lukket.

Måske kan det overleve hvis der kommer nye kræfter til der kan ændre hele konceptet.

Har du mod på at ændre og gøre løbet mere attraktiv så sig til. Jeg stopper sammen med

Lily i udvalget.

FREMTID

Vi skal fortsat udvikle klubben til gavn for alle medlemmerne. Til det skal vi bruge jeres input

Så sidder du og brænder inde med ideer til udvikling af klubben eller ønsker til løb

og arrangementer er du altid meget velkommen til at sige det til et bestyrelsesmedlem

eller sende mig en mail.

Du er også velkommen til at igangsætte nye initiativer efter en drøftelse med bestyrelsen – vi

bakker dig gerne op med nødvendig hjælp.

Vi er altid meget åbne overfor nye ideer – mød evt. op til et bestyrelsesmøde og fremlæg din ide.

FACEBOOK

Jeg vil opfordre alle til at blive medlem af klubbens facebookgruppe –

det er et nemt sted at dele information og jo flere der er medlem af gruppen jo nemmere

bliver det at informere alle så vi på sigt kan undgå udsendelse af de fleste mail.

KLUBLOKALE – bestyrelsen har i løbet af året sendt et par ansøgninger til kommunen om et

større klublokale. Vi fortsætter på et tidspunkt lykkes det måske.

KONSTITUERET FORMAND

I starten af juni måned tager Erik og jeg på en 3 måneders cykeltur. I den periode jeg er væk har

Kirsten Nielsen lovet at være formand.

Bestyrelsen vil fordele mine opgaver på et møde senere på året.

STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR INDSATSEN I 2014

OGSÅ EN RIGTIG STOR TAK TIL ALLE TRÆNERE, CORETRÆNERE OG ALLE

DER HJÆLPER TIL VED VORES ARRANGEMENTER.

UDEN FRIVILLIGE DER GERNE GIVER EN HÅND MED KAN EN KLUB IKKE

OVERLEVE.

OGSÅ EN TAK TIL ALLE MEDLEMMER FOR JERES STORE OPBAKNING TIL

KLUBBENS ARRANGEMENTER.

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI MED MANGE

GODE LØBETURE OG SOCIALE ARRANGEMENTER

3. marts 2015 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 3. marts 2015

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne, samt til Jan Kock fra FHI..

 1. Valg af dirigent:
  Stefan Andersen blev valgt til dirigent. Stefan konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, ved annoncering i Lokalavisen Taastrup den 10. februar 2015.
 2. Valg af sekretær og stemmetællere:
  Vibeke Strube blev valgt til sekretær. Mikael May Yde og Hanne Hansen blev valgt til stemmetællere.
 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede:
  Stemmetællerne talte op, og der var 51 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Beretning til godkendelse:
  Vores formand, Anni Bech, aflagde beretning for året. Det er gået utrolig godt, og ved årets udgang var vi 183 medlemmer. 10 der er over 70 år, og 27 under 25, og så hel masse der imellem. Vi har gode og dygtige trænere, og de har også været på kurser i løbet af året. Læs mere om det hele i formandens beretning. Beretningen blev godkendt.
 5. Regnskab til godkendelse:
  Vores kasserer Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et underskud, der var mindre end det budgetterede underskud. Regnskabet blev godkendt.
 6. Budget for det kommende år:
  Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viser et underskud, da vi også i år kommer til at bruge en del penge på trænerkurser, samt at vi får en del udgifter i forbindelse med klubbens 25 års jubilæumsfest. Budgettet blev godkendt.
 7. Indkomne forslag:
  Der var ingen indkomne forslag.
 8. Valg:
  Valg af kasserer:
  Kirsten Terp Petersen ville gerne modtage genvalg, og Kirsten blev enstemmigt valgt.
  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  3 bestyrelsesmedlemmer var på valg:
  Gert Dahl Rasmussen modtog genvalg.
  Jesper Søndergaard Jensen modtog genvalg.
  Kirsten Nielsen modtog genvalg.
  Alle 3 blev enstemmigt valgt.Valg af suppleanter:
  Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde, som i forvejen var suppleanter, var begge villige til at modtage genvalg. De blev begge valgt.
 9. Eventuelt:
  Anni fortalte om klubbens kommende aktiviteter. Blandt andet om Bjergløbet, hvor vi har brug for, at mange af medlemmerne melder sig som hjælpere. Samt at klubben har indgået samarbejde med DGI og DAF om begyndertræning. Og at vi i 2016 igen vil være med til at arrangere et crossløb i Hedeland.
  Da Jørn Aarenstrup Rasmussen er gået på pension, har han for travlt til at være træner. Anni takkede for hans store indsats som træner igennem flere år.
  Efter generalforsamlingen sluttede vi af med smørrebrød, øl, vand og hygge.
4. marts 2014 - beretning

GENERALFORSAMLING FLØNG KONDI DEN 4. MARTS 2014

2013 har været et godt og udviklende år for Fløng Kondi

Medlemstallet var ved udgangen af året 143 samt 42 VM løbere eller i alt 185 medlemmer.

Det er det højeste antal medlemmer i klubbens 24 år.

Vi har kun 14 power walkere så det er en lille men stabil gruppe der power walker 2 gange ugentlig.

Af de 185 medlemmer er 28 under 18 år og 7 over 70 år så vi har medlemmer i alle aldre.

De mange unge skyldes Steen Wæde og Helle Hansen der hver uge står for juniortræning i klubben.

STOR TAK til Steen og Helle.

Det har igen været et meget aktivt år for Fløng Kondi med rigtig mange fælles arrangementer.

TRÆNERE

Vi har i 2013 haft en god og stabil trænergruppe og har derfor prioriteret uddannelse af trænere højt.

Vi har haft 10 VM trænere, 4 kortdistancetrænere og 3 juniortrænere.

VM trænerne har været på DAF trænerkursus inden opstart af VM træningen.

Herudover har 2 trænere valgt at deltage på et 3 dages motionstrænerkursus i DAF

14 har været på Basisløbekursus i DGI og 8 har været på løbekursus 1 i DGI

Der er fortsat ønske om kurser i trænergruppen blandt andet et maratonkursus –

det er dog endnu ikke lykkedes at samle nok interesserede til at kurset kan afholdes.

STOR TAK til trænerne, tak fordi I gider og tak for supertræning hele vinteren.

BEGYNDERTRÆNING

I april startede vi som sædvanlig begyndertræning. Mange af dem der mødte op var tidligere løbere

der havde holdt vinterpause.

Det kom dog også enkelte nye og flere har holdt ved hele vinteren.

Vi har haft mange gode frontløbere der har varetaget træneropgaven også stor tak til jer.

VM TRÆNING FRA 1. OKTOBER

I samarbejde med DAF startede vi VM træning den 1. oktober.

Vi har fået en ny og ihærdig gruppe løbere der altid møder til træning med godt humør.

Herudover har klubben også fået en gruppe engagerede trænere der 3 gange om ugen holder styr på alle løberne.

I starten gav det en del problemer for hvordan tager man hånd om 50 – 60 løbere hver træningsaften.

Men trænerne tog udfordringen op og efterhånden faldt træningen på plads så jeg tror alle nu syntes det hele fungerer.

Klubben havde i starten det ønske at alle skulle træne sammen hele vinteren. Det har fungeret de tidligere år men med alle de nye løbere følte dem der ikke skulle træne til VM sig overset.

Ingen sagde noget så det tog lidt tid før jeg opdagede det.

Vi opdeler nu løberne i en gruppe der vil deltage i VM træningen og en gruppe der vil løbe for sig selv.

VM løberne er også opdelt i grupper efter hastighed.

Det fungerer pt fint

Du er selvfølgelig altid velkommen til at komme med dine input

Der bliver ikke ændret noget hvis du ikke siger til.

JUNIORER

Steen og Helle har trofast trænet en gruppe juniorer hele året.

Fremmødet har været stabilt og i løbet af året har juniorerne deltaget i Roskilde Parkstafet og Frederiksberg stafetløb.

Juniorerne har fået sponsoreret nye løbebluser af Dansk Revision i Roskilde og det takker de mange gange for.

Der har været afholdt en hyggeaften hvor juniorerne har hygget med pizza og film.

Juniorerne havde også haft deres eget juleløb med start hos Steen og efterfølgende løb til Marbjerg med resten af klubbens medlemmer.

POWER WALK

Der er fortsat 10 – 12 power walkere der mødes 2 gange ugentlig.

Bente og Kirsten sørger for at gruppen får gået, bliver tilmeldt løb og får info om hvad der sker i Fløng Kondi.

Uden Bente og Kirsten ville der ikke være en power walk gruppe i Fløng Kondi.

Bente og Kirsten kunne godt tænke sig mange flere power walkere.

STOR TAK til jer begge

VANDRING

Som et forsøg startede Jørn og undertegnede vandring og løb op i november måned med start fra Hedehusgården hver onsdag kl. 9.15

Der mødte kun enkelte løbere op så Jørn har nedlagt løbegruppen

Jeg har fået vandrere med fra Tune og vi går 2 timer hver onsdag.

Der deltager ingen fra Fløng Kondi men I skal være meget velkomne.

TRI-TRÆNING

Vi er enkelte klubmedlemmer der nogle år har trænet triathlon – kortere og længere distancer.

I vinteren 2012 – 2013 fik vi en bane i Fløng svømmehal så vi også kunne træne svømning.

Desværre blev det ikke den store succes – alt for få mødte op.

Sommeren 2013 havde Anne-Marie etableret et cykelhold. Desværre var fremmødet heller ikke her særlig stort.

Vi må nok som klub erkende at vi p.t. ikke også kan rumme svømning og cykling.

Får andre på et tidspunkt lyst til at starte fælles cykeltræning op må I endelig sige til – bestyrelsen bakker gerne op om et initiativ.

Det er ikke godt kun at løbe – kombineret træning giver færre skader.

En del af os vil fortsætte med at svømme ”Åbent vand” sammen når vandtemperaturen bliver til det.

Vi har en facebook gruppe som du kan melde dig ind i hvis du vil have info.

En enkelt fra klubben deltog i 2013 i Challenge Copenhagen – en hel ironmandistance – stor tillykke til Michael Ørtoft med den flotte præstation.

STOR TAK til Anne-Marie for arbejdet med at få etableret et cykelhold.

DELTAGELSE I LØB

I 2013 har klubbens medlemmer deltaget i mange forskellige løb bl.a. kan nævnes Roskilde og Glostrup Parkstafet – begge løb deltager vi i hvert år med både løbere, power walkere og nybegyndere. Det er hyggelige stafetløb hvor alle kan være med.

Den efterfølgende madkurv med ”ribena” er jo altid hyggelig.

I år havde vi også et juniorhold med i Roskilde og det var hyggeligt med et ungt indslag.

BT halvmarathon den 21. april

12 løbere fra Fløng deltog.

Bedste tid havde René han løb de 21 km i tiden 1.40.13

Solrødløbet – Er et hyggeligt strandløb i august måned hvor både løbere og power walkere er med.

Efter løbet hygger vi med morgenbrød og en enkelt til halsen.

Klubben har deltaget i dette løb i mange år

Københavns Marathon – havde i år 9 deltagere fra Fløng.

Desværre blev det regnvejr kort efter start og regnen fortsatte hele løbet.

Carsten Olsen var den hurtigste i tiden 3.25.26

Karin Hagen Smidt var hurtigste kvinde i tiden 3.40.40 og blev nr. 22 i sin aldersklasse

Lily Henriksen løb i tiden 4.00.49 – de 49 sekunder ærger sikkert Lily. Men hun blev nr. 25 i sin aldersklasse ud af 723 og det var flot

Herudover har klubben haft løbere til Sydkystløbet, Eremitageløbet, Kvindeløb i Roskilde,

Griseløbet og Gribskovløbet. Traditionsrige løb hvor klubben som regel har deltagere.

En af klubbens ældste medlemmer Bent Pedersen deltog i Eremitageløbet i aldersklassen 75 – 79 år og blev nr. 11 i sin klasse – superflot Bent vi håber du fortsætter den gode stil.

UDLANDET

Berlin halvmaraton har klubben efterhånden deltaget i en del år, så det er blevet en tradition

Vi bor på det samme billige vandrehjem der ligger i gåafstand til start og mål.

Det plejer at være en rigtig hyggelig klubtur

I 2013 var 21 løbere fra Fløng i Berlin – Kurt var den hurtigste i tiden 1.40.23 og Mette den hurtigste kvinde i tiden 1.50.24

Pga. VM tager klubben ikke til Berlin i 2014 men jeg er sikker på vi laver endnu en klubtur i 2015.

Tallinn

6 løbere fra klubben var i september i Tallinn for at løbe hel- og halvmaraton.

Vi havde et fantastisk vejr

Lily og Vibeke løbe maraton og Käthe, Ruth, Finn og Anni halvmaraton

Ruth der er 79 år løb halvmaraton i tiden 2.21.26 og vandt sin aldersklasse fra 75 år og opefter.

Stor tillykke til Ruth

Der var flotte medaljer til alle

Jeg kunne sikkert nævne mange flere løb og flotte tider da vi jo er en aktiv klub.

SOCIALE ARRANGEMENTER

Vi prioriterer sociale arrangementer højt i Fløng Kondi fordi det er med til at styrke sammenholdet og gøre at alle lærer hinanden at kende.

I 2013 har der været afholdt:

Juniorerne har holdt en hyggeaften med pizza og film

5. marts havde vi en klubaften med Dansk Atletik Forbund hvor vi øvede bevægelighedstræning med efterfølgende teori og spisning i kantinen.

16. april klubaften med fysioterapeut der viste sjove opvarmning- og udstrækningsøvelser.

29. oktober igen en klubaften med Dansk Atletik Forbund hvor der blev øvet løbestil – efterfølgende foredrage i kantinen med spisning – 63 medlemmer deltog.

I juni måned holdt vi som sædvanlig grillaften– denne gang i cafeen hvilket viste sig at være et godt sted. Vi var ikke afhængig af vejret og skulle ikke sætte telt op.

Herudover har vi i løbet af sommeren flere lørdagsløb i Hedeland med forskellige startsteder og efterfølgende morgenbrød med en enkelt til halsen.

KLUBMESTERSKABET blev holdt den første tirsdag i september måned fra Skihytten i Hedeland.

Arrangementet er altid et tilløbsstykke – i år deltog 80 medlemmer.

Jeg tænker hvert år at nu er der da ikke plads til flere men det lykkes altid at finde en stol til alle.

Jeg vil gerne sige STOR TAK til jer der stiller op som hjælpere til dette arrangement. Uden jer der tager tid, dækker bord, handler ind og griller kan vi ikke afholde klubmesterskabet.

Til jer der ikke har været med kan jeg fortælle at man løber mod sin egen tid. Så klubmester bliver den der forbedrer sin egen tid procentmæssig mest.

I år blev klubmester John Knudsen der havde forbedret sin tid fra sidste år med hele 23 % – jeg så John da han kom i mål og han havde givet alt hvad han havde i sig.

nr. 2 var Hanne Hansen med en forbedring på 20,09 %

nr. 3 var Trine Wæde på 11 år med en forbedring på 9,73 %

Efter løbet var der som sædvanlig klubmesterskabsburgere og lagkage.

En anden af klubbens rigtige hyggelige traditioner er det årlige juleløb der i år blev holdt den 21/12.

Vi besøgte i år Carsten og Tina, Jørn, Bitten og Søren, Kirsten og Anette, Steen og Lotte samt

Hanne – STOR TAK TIL JER FOR DEN FLOTTE SERVERING.

Det er et rigtig hyggeligt løb hvor mange af klubbens medlemmer deltager og ”næsten” alle løber med nissehue.

Efter løbet mødes vi i kantinen til morgenbrød og en enkelt til halsen – og selv om vi har spist flere timer kan de fleste alligevel klare lidt mere.

Årets sidste fælles arrangement er Nytårsløbet den 31/12 hvor vi efter løbet mødes til champagne og kransekage og ønsker hinanden et godt nytår

Vi har igennem mange år afholdt et årligt fastelavnsløb hvor vi har slået katten af tønden på toppen af Møllebakken. Desværre har tilslutningen været meget lille de sidste år og i 2013 blev arrangementet aflyst. Der vil derfor indtil videre ikke mere blive holdt fastelavnsløb.

TIL SIDST MEN IKKE MINDST ÅRETS LØBER

Årets løber kåres altid ved klubbens julefrokost der afholdes i januar måned – i år den 18. januar

Det er altid sidste og forrige års årets løbere der vælger hvem det skal være og i år var det Anne-

Marie og Jesper.

Der er ingen krav til hvem man skal vælge men valget skal begrundes.

I år blev ÅRETS LØBER STEEN WÆDE

Begrundelsen for deres valg var:

Årets løber har været medlem af klubben siden 1. november 2009

Årets løber har løbet både hel- og halvmaraton

Årets løber er meget positiv, glad og smilende

Årets løber spørger altid ind til hvordan andre har det

Årets løber deltager gerne i kurser som gør ham til en bedre træner

Årets løber gør en kæmpe indsats som træner for klubbens ungdomsløbere

STOR TILLYKKE TIL STEEN – DET VAR VELFORTJENT.

HEDELANDSLØB

Den første søndag i hver måned arrangerer FLØNG KONDI OG ROSKILDE SKIKLUB

Løbet har været afholdt siden januar 1991.

I 2013 deltog i alt 1.987 løbere i Hedelandsløbet og det giver et gennemsnit på 166 til hvert løb

Løbet gav i 2013 7.826 kr. i overskud til hver klub

Løbet har gjort mange løbere i området opmærksom på at vi er en aktiv løbeklub, og det har givet flere medlemmer.

Hedeland er jo også et fantastisk og udfordrende område at løbe i.

JEG VIL GERNE SIGE DE HJÆLPERE DER MØDER OP HVER MÅNED OG FÅR AFVIKLET

LØBET STOR TAK.

HEDELANDS BJERGLØB

Fløng Kondi og Tune Trim arrangerer hvert år i april måned HEDELANDS BJERGLØB.

Fra Fløng Kondi deltager undertegnede, Erik, Lily og Jesper i arbejdsgruppen

Det er et stort arrangement og vi starter planlægningen allerede i september måned.

I 2013 var 510 tilmeldt løbet en forbedring med 30 løbere. Overskuddet til hver klub blev 8.000 kr.

Det er et lille beløb i forhold til de mange timer vi lægger i løbet og vi havde kun et overskud pga.

et sponsorat fra Nordea Fonden.

Det koster efterhånden rigtig mange penge at få taget tid – men løbere vil have chiptid så det er en nødvendig udgift.

Tidtagning kostede i 2013 knap 20.000 kr.

Løbet har den 13. april 2014 20 års jubilæum og jeg har været med alle år, sidder der derfor yngre kræfter der har lyst til at være med i planlægningen og forny løbet skal I være meget velkomne.

Et så stort arrangement kan selvfølgelig ikke afholdes uden rigtig mange hjælpere så derfor regner jeg med at du også i år vil bruge dagen som hjælper til Hedelands Bjergløb den 13. april 2014.

HUSK det er dit løb og overskuddet er med til at dække klubbens udgifter til forskellige arrangementer

Jeg sender en liste rundt hvor du kan skrive dig på – vi skal bruge min. 30 fra klubben.

FREMTID

Klubben er i stadig udvikling og det håber jeg kan fortsætte til gavn for alle medlemmer.

Jeg kunne godt tænke mig en meget større inddragelse af klubbens medlemmer i de forskellige arrangementer.

Måske kan der nedsættes nogle underudvalg til forskellige opgaver – måske et trænerudvalg, aktivitetsudvalg, løbsudvalg eller andet

Sidder du og brænder inde med ideer til udvikling af klubben eller ønsker til løb og arrangementer er du altid meget velkommen til at sige det til et bestyrelsesmedlem eller sende mig en mail. Du er også velkommen til at igangsætte nye initiativer efter en drøftelse med bestyrelsen. Mød evt. op til

et bestyrelsesmøde og fremlæg din ide.

Vi er meget åbne overfor nye ideer.

Den 22. marts afholder klubben en bestyrelses- og trænerdag hvor vi bl.a skal tale om udvikling af klubben

Sidder du og tænker at du meget gerne vil være med til at udvikle klubben skal du være meget velkommen – send mig en mail og du kan få tilsendt programmet inden du siger endelig ja.

Et medlem har et ønske om morgenbrød en gang om måneden også i vinterhalvåret. Det vil vi drøfte den 22. marts

Jeg syntes det er en god ide hvis vi kan finde et tidspunkt der kan passe. Det kunne samtidig være en anledning til at alle fik snakket med hinanden og der blev talt om ønsker og ideer til fremtiden.

Jeg vil også slå et slag for klubbens facebookgruppe – det er et nemt sted at dele information og jo flere der er medlem af gruppen jo nemmere bliver det at informere alle.

Torsdag 27/2 var Steen, Jørn og undertegnede til møde med Taastrup Kommunes idrætsfaglige leder Peter Christensen samt 3 medlemmer fra TIK

Kommunen har et ønske om at vi i fællesskab afholder et årligt løb på den nye Maratonring som er etableret.

Løbet skal afholdes første gang i 2015

Kommunen vil være medarrangør for at profilere kommunen. Man vil evt. ansætte en person der kan stå for reklame, hjemmeside, sponsorer mv

Både TIK og vi er interesseret i at deltage men vil ikke have udgifter.

Peter Christensen vil vende tilbage vedr. de økonomiske muligheder – det lød som om klubberne kunne tjene penge på arrangementet.

Der blev talt om at afholde løbet i uge 37 – midt i september måned

Steen nævnte et etapeløb i uge 42

Hvis vi skal indgå i ovennævnte har jeg brug for nogle ildsjæle der vil gå ind i arbejdet med at få løbet startet op. Det kan give gode penge til klubben.

Der vil blive indkaldt til et nyt møde i kommunen sidst i april måned.

Høje-Taastrup er også blevet Breddeidrætskommune.

Det betyder bl.a. at man i årene 2014 – 2015 og 2016 vil igangsætte idrætsprojekter.

Målgruppen er at få børnefamilier og de 30 – 50 årige i gang med at motionere.

Motionen skal foregå hvor borgerne er – altså udenfor de etablerede idrætsfaciliteter.

Peter Christensen vil vende tilbage med hvor man tænker der skal etableres projekter.

Vi kan som klub byde ind med trænere. Der vil blive udbetalt en timeløn pr. medarbejder pr. time til klubben så hvis nogle er interesseret kan det give penge til klubben.

Ja der er rigtig mange ting i gang og det kunne være spændende at være en del af.

Tænk over begge projekter og kontakt mig hvis du er interesseret. Når jeg ved mere vil jeg selvfølgelig orientere jer.

KLUBLOKALE

Vi nævnte overfor Peter Christensen vores problem med et alt for lille klublokale.

Lige pt er der ingen mulighed men han sagde vi jo bare måtte blive ved med at søge.

Steen og jeg talte efter mødet om at søge om opsætning af en pavillion nær Hallen så der er mulighed for bad i Hallen.

Vi kan jo kun få nej så efter sommerferie sender jeg en ny ansøgning.

Fløng Kondi efter VM i halvmaraton

Rigtig mange løbere fra klubben skal løbe VM i halvmarathon den 29. marts og hvad så bagefter??

Der skal fortsat være fokus på både kort- og langdistancetræning. Det kniber dog lidt med trænere/frontløbere til kortdistanceløberne men jeg håber det lykkes så vi

kan starte begyndertræning igen den 1. april

På vores udviklingsdag den 22. marts vil vi bl.a. også tale om træningsprogrammer og hvilke løb vi skal træne til i 2014 – eller hvilke mål vi har med vores træning.

Har du særlige ønsker så giv mig endelig besked.

I 2015 fejler klubben sit 25 års jubilæum.

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få nedsat et jubilæumsudvalg. Har du lyst til at deltage så send mig en mail.

Et af de første spørgsmål der skal afgøres er hvor det skal holdes og om det skal være med eller uden overnatning.

STOR TAK TIL BESTYRELSEN FOR INDSATSEN I 2013 – I HAR GJORT DET RIGTIG GODT

OGSÅ EN RIGTIG STOR TAK TIL ALLE TRÆNERE OG FRONTLØBER

JEG GLÆDER MIG TIL ENDNU ET AKTIVT ÅR I FLØNG KONDI MED MANGE

GODE LØBETURE OG SOCIALE ARRANGEMENTER

4. marts 2014 - referat

Referat af generalforsamling i Fløng Kondi tirsdag den 4. marts 2014

Formanden for Fløng Kondi, Anni Bech, bød velkommen til medlemmerne, samt til Jan Kock og Alex Jensen fra FHI.

 1. Steen Guldbæk Wæde blev valgt til dirigent. Steen konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamlingen, og at den havde været annonceret i Lokalavisen den 11.02.2014.
 2. Vibeke Strube blev valgt til sekretær. Katrine Larsen og Ralph Dänhardt blev valgt til stemmetællere.
 3. Stemmetællerne talte op, og der var 54 stemmeberettigede medlemmer til stede.
 4. Anni Bech aflagde beretning for året, der er gået fantastisk godt med mange aktiviteter og det højeste medlemstal nogensinde, og den blev godkendt.
 5. Kassereren, Kirsten Terp Petersen gennemgik regnskabet, som viste, at året var endt med et overskud. Regnskabet blev godkendt.
 6. Derefter gennemgik Kirsten budgettet for det kommende år. Det viser et underskud, da der er budgetteret med et lavere medlemstal i det kommende år, samt at der vil blive brugt en del penge på trænerkurser. Budgettet blev godkendt.
 7. Der var ingen indkomne forslag.
 8. Valg

  Valg af formand
  Anni Bech ville gerne modtage genvalg, og Anni blev enstemmigt valgt.

  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
  Benny Bay var på valg, og ønskede ikke genvalg.
  Jørn Aarenstrup var også på valg og ønskede ikke genvalg.
  Gert Dahl Rasmussen var på valg og modtog genvalg.
  Mikael May Yde ville gerne modtage valg.
  Frank Kristiansen ville gerne modtage valg.
  De 3 blev enstemmigt valgt.

  Valg af 3 suppleanter:
  Bente Petersen og Steen Guldbæk Wæde, som i forvejen var suppleanter, ville begge gerne modtage genvalg. Helle Hansen ville gerne modtage valg.
  Dermed blev de alle 3 valgt til suppleanter.
 1. Anni informerede om, at klubben skal udpege 6 delegerede til FHI’s delegeretmøde den 27. marts 2014.
 2. Anni fortalte om klubbens kommende aktiviteter, og om Bjergløbet, hvor vi har brug for, at mange af medlemmerne melder sig som hjælpere. Anni takkede de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørn og Benny, for deres store indsats.

Efter generalforsamlingen sluttede vi af med smørrebrød samt øl og vand.

21. marts 2023 - beretning
Generalforsamling Fløng Kondi den 21. marts 2023 for forenings året 2022 
Formandens beretning 

Ved udgangen af 2022 var vi 196 medlemmer i Fløng Kondi. Til sammenligning var vi ved udgangen af 2021 209 medlemmer. Antal medlemmer er fordelt på løbere/vandrere/power-walkere. 

Der er medlemmer der er flyttet eller døjer med skader, som gør at de ikke kan løbe. Nyløbere fra 2021 som ikke kom i gang igen efter de havde holdt sommerferie og ikke videreførte medlemskabet i 2022. Nyløber hold i foråret 2022 besluttede vi at aflyse. Der var ikke trænerkapacitet til det. Nyløber hold starter op igen i 2023 hvor Stine og Michael J står for træningen. Michael er ved at uddanne sig til træner, og Stine vender retur som træner efter et skadeforløb.  

Der er kommet en hel del nye ansigter til klubben i 2022. En del har henvendt sig via vores hjemmeside, andre hører om os fra andre medlemmer/vores trænere, og andre igen møder os på stierne og søger ind i vores løbefælleskab. STORT velkommen til alle nye der er kommet til i årets løb. 

Efter et par år med Corona/nedlukninger/restriktioner blev 2022 året, hvor vi kom i gang med at indhente noget af det forsømte.  

Februar: Vi startede februar med en Nyrårskur.  En times tid efter en tirsdagstræning, hvor forårets træningsprogram blev præsenteret og hvor vi lige kunne få set klubkammerater på tværs af holdene. Der var bobler og lidt guf 

Marts: Her kunne vi endelig holde julefrokost igen. 70 deltagere havde en dejlig eftermiddag/aften i Reerslev forsamlingshus med lækker mad og drikke og super musik leveret af vores DJ. SÅ godt endelig at kunne feste sammen igen. 

April: Her kunne Power Valkerne holde 20- års jubilæum. Stort tillykke til gruppen, som samledes og fik lidt godt at spise på dagen. Hedeland Naturtrail blev afholdt og i april var der også en gruppe løbere der tog til Berlin for at løbe HM.  

Maj: Der var en del der tog til det jyske for at løbe Kalkmine løb. Fløng Kondi var også repræsenteret ved København Marathon 

Juni: Her var Royal Run, Etape København (som desværre er meldt aflyst i 2023) og 1/2 Ironman Helsingør nogle løb, som havde Fløng Kondi deltagere. 

Juli: Mange holdt ferie og restituerede  

August: Uge 34 blev klubbens helt eget Etape 2640 afholdt. En fantastisk uge med højt humør og glade smil. Dette var også i august måned der var et par stykker der gennemførte en hel Ironman 

September: HM København havde deltagere fra Fløng Kondi både i løbeskoene og på sidelinjen som heppere. Klubben arrangerede Marguerit løb i Hedeland. Deltagertallet var ikke stort, men de der deltog havde nogle dejlige timer. 

Oktober: Traditionen tro blev der afholdt morgenmads løb i Dyrehaven ugen før Eremitage løbet. Støt Brysterne løb i samarbejde med AnyTime på hovedgaden blev igen i 2022 en succes. Dejligt at klubben kan være med til at bakke op. Sanflugtsløbet blev besøgt af en lille gruppe fra klubben.Der var en gruppe der tog til Mallorca, hvor der blev løbet 10km, HM og Marathon.  Ud over løb, havde vi også klubaften i oktober, hvor vi tog hul på emner om klubbens fremtid. Denne gang var det især trænersituationen der blev debatteret. Også opfordring til at stille op til bestyrelsen blev taget op. Der var på aftenen to der bød ind på trænerrollen og to til bestyrelsesarbejde. Der vil ogspn i 2023 blive arrangeret en sådan klubaften, 

November: Fløng Kondi var medarrangør til 1. løb i DGI Cross 2022/2023. Et løb som har været tradition blev taget op og vi løb Suppeløb/Nøgenløb i Hedeland. Ved Nøgenløb forstås, at man løber uden løbe ur/tidtagning. Dejlig aften i Hedeland, hvor den planlagte fuldmåne ikke var med os hele vejenJ  

December: Juleløb med konkurrence og afslutning med morgenmad i skolens kantine. Nytårs HM hos Dorte og Karin. Året blev sluttet af med bobler og hjemmelavet kransekage i Hedeland. 

Ovennævnte er blot nogle af de arrangementer der har været i årets løb. 

 

4. december 2022 blev sidste Hedelandsløb afholdt. Løbet har være afholdt siden januar 1991 og rigtig mange er kommet og løbet ruterne den første søndag i måneden og hygget sammen efter løbet. Efter Corona har mange løb lukket ned og nu var tiden så kommet til vores Hedelandsløb. Antal deltagere var gennem længere tid, faldet drastisk og det kæmpe frivillige arbejde der ligger i at få løbet til at fungere, stod ikke længere mål med indtjeningen på løbet. 

Træner staben har været under pres de seneste år. Der er trænere der er stoppet grundet skader eller fordi lysten ikke længere til denne opgave ikke længere var der. De aktive trænere der er i kluben har lagt et stort arbejde i, at få puslespillet til at gå op, så der har været træner på turene til alle holdene. Nogle gange er der blevet brugt frontløbere fra holdet, hvis der ikke har været en ledig træner. Vi har 12 trænere i klubben, hvoraf Kenneth og Michael stadig er under uddannelse. Derfor: Hvis du brænder for at løbe på hold, gøre en forskel, lyst til egen udvikling i form af trænerrollen og være med i det sociale arbejde omkring klubben, så tag en snak med din træner eller kom og snak med os i bestyrelsen. Kom og hør hvad du bliver tilbudt og hvilke forventninger vi har til dig. 

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og trænerstaben for året der er gået. Tak for al den tid i lægger i klubben. Også en kæmpe tak til alle de hjælpere der altid melder sig, når der er brug for det til arrangementer.  

LYST TIL AT BLIVE MEDLEM AF FLØNG KONDI?

MØD OS PÅ FACEBOOK

Som medlem af Fløng Kondi får du opdateringer og endnu mere socialt liv på klubbens lukkede Facebook gruppe (kun for medlemmer) eller på klubbens Facebook side (offentlig).