Målsætning for Fløng Kondi

Målsætning for klubben

Vedtaget af Fløng Kondis bestyrelse den 5/10-20.

Vi tilbyder:

Fløng Kondi vil tilbyde alle i alderen 15+ bedre kondi, gennem løb og Powerwalk.
Dette på niveauer lige fra nybegyndere til motionister på højt niveau.
Samtidig vil vi sørge for stor synlighed i nærmiljøet

Dette gøres ved at:

– Stille professionelt uddannede trænere til rådighed for klubbens medlemmer

– Tage hånd om den enkelte løber/power walker, på en god og kompetent måde

– Guide og udvikle den enkelte løber så deres personlige, realistiske mål kan indfries

– Styrke det sociale fællesskab i klubben via fællesarrangementer på tværs af holdene

– Arrangere egne klubløb for klubbens medlemmer og udvikle enkelte af disse til at blive åbne løb

– Være opdaterede omkring, hvad der sker i nærmiljøet/kommunen og tage højde for hvordan nye tiltag kan påvirke klubben positivt/negativt

– Deltage i/være synlige ved arrangementer der kan fremme og styrke klubben

– Sørge at lovgivning bliver overholdt

LYST TIL AT BLIVE MEDLEM AF FLØNG KONDI?

MØD OS PÅ FACEBOOK

Som medlem af Fløng Kondi får du opdateringer og endnu mere socialt liv på klubbens lukkede Facebook gruppe (kun for medlemmer) eller på klubbens Facebook side (offentlig).